Komponenty pre parné kotly a na úpravu vody

Komponenty pre parné kotly a na úpravu vody

Moduly pripravené na montáž, na zásobovanie kotla podľa vašich požiadaviek.

Naše moduly pre parné kotly umožňujú vybavenie vášho zariadenia podľa vašich požiadaviek. Postarajú sa o maximálnu bezpečnosť prevádzky, ako aj dlhú životnosť a efektivitu pri špecifických podmienkach prevádzky.

Spalinový výmenník tepla pre parný kotol
Komponenty pre parné kotly

Spalinový výmenník tepla pre parný kotol

 • Efektívne spätné získavanie odpadového tepla a redukcia strát spalinami
 • Maximalizovanie efektivity s využitím kondenzácie
 • Úspora paliva až do 7 %, s dodatočne zaradeným kondenzačným výmenníkom tepla až do 14 %
Chladiaci modul napájacej vody FWM
Komponenty

Chladiaci modul napájacej vody FWM

 • Väčším využívaním tepla zo spalín ušetríte až 1,8 % nákladov na palivo
 • Jednoduché dodatočné vybavenie pri starších zariadeniach vďaka malej potrebe miesta a jednoduchému prepojeniu rúrami
 • Zosúladená regulácia na bezpečnú prevádzku kotla a komponentov
Servisný modul pre kondenzát CSM
Komponenty

Servisný modul pre kondenzát CSM

 • Bezpečné využitie kondenzátu v systémoch parných kotlov
 • Zníženie spotreby energie a vody, znížením množstiev dodatkovej vody
 • Minimalizovanie expanzných strát pary, odsoleného a odkaleného množstva, menšia spotreba chemikálií
Servisný modul pre vodu WSM-V, WSM-T
Komponenty

Servisný modul pre vodu WSM-V, WSM-T

 • Úprava vody pre zariadenia/sústavy s parným kotlom
 • Zabránenie korózii v kotle
 • Najvyššia účinnosť odplynenia a znížená spotreba chemikálií s úplným odplynením WSM-V
Modul pre úpravu vody WTM
Komponenty

Modul pre úpravu vody WTM

 • Úplne automatizované zmäkčovanie čerstvej vody zabráni tvorbe vápenatých usadenín
 • Neustále mäkká napájacia voda na zabránenie usadzovaniu vodného kameňa na vykurovacích plochách kotlov
 • Zabezpečuje efektívny prenos tepla, veľkú hospodárnosť a dlhú životnosť kotla
Čerpadlový modul PM
Komponenty

Čerpadlový modul PM

 • Na dopravu napájacej vody/kondenzátu
 • Zníženie príkonu a zvýšenie prevádzkového komfortu
 • Variant s riadením otáčok na zvýšenie efektivity spalinového výmenníka tepla
Zariadenie na analyzovanie vody WA
Komponenty

Zariadenie na analyzovanie vody WA

 • Na plnoautomatické meranie a sledovanie kvality kotlovej vody
 • Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti kontinuálnym sledovaním hodnôt vody
 • Automatizované sledovanie nepretržitým meraním hodnoty pH, obsahu kyslíka a vodivosti
Regulačný modul napájacej vody RM
Komponenty

Regulačný modul napájacej vody RM

 • Na kontinuálne regulovanie napájacej vody
 • Zvýšenie efektívnosti spalinových výmenníkov tepla
 • Zníženie spínaní čerpadla
Modul pre vypúšťanú vodu, uvoľňovanie a ochladenie BEM
Komponenty

Modul pre vypúšťanú vodu, uvoľňovanie a ochladenie BEM

 • Na ochladenie vypúšťanej vody až na prípustnú teplotu
 • Rýchla a jednoduchá montáž, s malým počtom pripojení je okamžite pripravený na prevádzku
 • Presné dodržanie úradných nariadení vďaka automatickému spôsobu prevádzky
Modul na uvoľňovanie a spätné získavanie tepla EHM
Komponenty

Modul na uvoľňovanie a spätné získavanie tepla EHM

 • Na spätné získavanie tepla z odsolenej vody/kondenzátu
 • Nárast stupňa účinnosti zariadenia až o 2 %
 • Zníženie nákladov na palivo, chladiacu vodu a odpadovú vodu
Modul na uvoľňovanie, spätné získavanie tepla a pre vypúšťanú vodu EHB
Komponenty

Modul na uvoľňovanie, spätné získavanie tepla a pre vypúšťanú vodu EHB

 • Na chladenie vypúšťanej vody a spätné získavanie tepla z odsolenej vody/kondenzátu
 • Nárast stupňa účinnosti zariadenia až o 2 %
 • Zníženie nákladov na palivo, chladiacu a odpadovú vodu
Chladič bridy VC
Komponenty

Chladič bridy VC

 • Na spätné získavanie tepla z bridovej pary tepelnej úpravy vody
 • Spätné získanie tepla a tým vylepšenie stupňa účinnosti
 • Využiteľná energia na zahrievanie dodatkovej vody alebo na prenos na separátny okruh vody
Systém predhrievačov vzduchu APH
Komponenty

Systém predhrievačov vzduchu APH

 • Na vyššiu efektívnosť systému a zmenšenú spotrebu palív až o 2 %
 • Predhrievanie spaľovacieho vzduchu prevezme malú časť tepelného výkonu horáka
 • Nízke investície v porovnaní s konvenčnými riešeniami, nízka doba amortizácie
Modul regulácie plynu GRM
Komponenty

Modul regulácie plynu GRM

 • Na spoľahlivé zásobovanie palivom – plynom
 • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž
 • Presné dodržanie úradne daných údajov
Modul na zásobovanie olejom OSM
Komponenty

Modul na zásobovanie olejom OSM

 • Na dopravu správneho množstva oleja pri zásobovaní okružného vedenia
 • Pre všetky kotlové systémy Bosch so spaľovaním oleja a zásobovaním okružného vedenia
 • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž
Modul cirkulácie oleja OCM
Komponenty

Modul cirkulácie oleja OCM

 • Na spoľahlivé zásobovanie palivom – olejom
 • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž
 • Bezpečné zaznamenávanie prietokového množstva oleja
Modul na reguláciu tlaku oleja ORM
Komponenty

Modul na reguláciu tlaku oleja ORM

 • Na udržiavanie tlakovej konštanty
 • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž
 • Zvýšenie bezpečnosti prevádzky
Modul na predhrievanie oleja OPM
Komponenty

Modul na predhrievanie oleja OPM

 • Na predhrievanie viskóznych palív
 • Pre všetky kotlové systémy Bosch so spaľovaním oleja a zásobovaním okružného vedenia
 • Zvýšenie bezpečnosti prevádzky
Rozdeľovač pary SD
Komponenty

Rozdeľovač pary SD

 • Na rozdeľovanie hmotnostného prúdu pary spotrebovávacím zariadeniam
 • Zníženie strát v sieti na základe centrálneho rozdeľovania, pri sústavách s komplexnými štruktúrami spotrebovávacích zariadení
 • Úspory vďaka centrálnej obsluhe a údržbe
Modul akumulátora pary SAM
Komponenty

Modul akumulátora pary SAM

 • Na pokrytie krátkodobých špičkových zaťažení
 • Vyrovnávanie krátkodobých výkonových špičiek
 • Zníženie strhávania vody a jeho negatívnych dôsledkov