Komponenty pre parné kotly a na úpravu vody

Moduly pripravené na montáž, na zásobovanie kotla podľa vašich požiadaviek.

Naše moduly pre parné kotly umožňujú vybavenie vášho zariadenia podľa vašich požiadaviek. Postarajú sa o maximálnu bezpečnosť prevádzky, ako aj dlhú životnosť a efektivitu pri špecifických podmienkach prevádzky.

Spalinový výmenník tepla pre parný kotol

Komponenty pre parné kotly

Spalinový výmenník tepla pre parný kotol

 • Efektívne spätné získavanie odpadového tepla a redukcia strát spalinami
 • Maximalizovanie efektivity s využitím kondenzácie
 • Úspora paliva až do 7 %, s dodatočne zaradeným kondenzačným výmenníkom tepla až do 14 %
Chladiaci modul napájacej vody FWM

Komponenty

Chladiaci modul napájacej vody FWM

 • Väčším využívaním tepla zo spalín ušetríte až 1,8 % nákladov na palivo
 • Jednoduché dodatočné vybavenie pri starších zariadeniach vďaka malej potrebe miesta a jednoduchému prepojeniu rúrami
 • Zosúladená regulácia na bezpečnú prevádzku kotla a komponentov
Servisný modul pre kondenzát CSM

Komponenty

Servisný modul pre kondenzát CSM

 • Bezpečné využitie kondenzátu v systémoch parných kotlov
 • Zníženie spotreby energie a vody, znížením množstiev dodatkovej vody
 • Minimalizovanie expanzných strát pary, odsoleného a odkaleného množstva, menšia spotreba chemikálií
Modul pre úpravu vody WTM

Komponenty

Modul pre úpravu vody WTM

 • Úplne automatizované zmäkčovanie čerstvej vody zabráni tvorbe vápenatých usadenín
 • Neustále mäkká napájacia voda na zabránenie usadzovaniu vodného kameňa na vykurovacích plochách kotlov
 • Zabezpečuje efektívny prenos tepla, veľkú hospodárnosť a dlhú životnosť kotla
Čerpadlový modul PM

Komponenty

Čerpadlový modul PM

 • Na dopravu napájacej vody/kondenzátu
 • Zníženie príkonu a zvýšenie prevádzkového komfortu
 • Variant s riadením otáčok na zvýšenie efektivity spalinového výmenníka tepla
Zariadenie na analyzovanie vody WA

Komponenty

Zariadenie na analyzovanie vody WA

 • Na plnoautomatické meranie a sledovanie kvality kotlovej vody
 • Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti kontinuálnym sledovaním hodnôt vody
 • Automatizované sledovanie nepretržitým meraním hodnoty pH, obsahu kyslíka a vodivosti
Chladič bridy VC

Komponenty

Chladič bridy VC

 • Na spätné získavanie tepla z bridovej pary tepelnej úpravy vody
 • Spätné získanie tepla a tým vylepšenie stupňa účinnosti
 • Využiteľná energia na zahrievanie dodatkovej vody alebo na prenos na separátny okruh vody
Systém predhrievačov vzduchu APH

Komponenty

Systém predhrievačov vzduchu APH

 • Na vyššiu efektívnosť systému a zmenšenú spotrebu palív až o 2 %
 • Predhrievanie spaľovacieho vzduchu prevezme malú časť tepelného výkonu horáka
 • Nízke investície v porovnaní s konvenčnými riešeniami, nízka doba amortizácie
Rozdeľovač pary SD

Komponenty

Rozdeľovač pary SD

 • Na rozdeľovanie hmotnostného prúdu pary spotrebovávacím zariadeniam
 • Zníženie strát v sieti na základe centrálneho rozdeľovania, pri sústavách s komplexnými štruktúrami spotrebovávacích zariadení
 • Úspory vďaka centrálnej obsluhe a údržbe
Potrebujete pomoc?