Modul cirkulácie oleja OCM
Komponenty

Modul cirkulácie oleja OCM

Modul upravuje tekuté palivá a zaznamenáva množstevný prietok.

Výhody na prvý pohľad
  • Na spoľahlivé zásobovanie palivom – olejom
  • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž
  • Bezpečné zaznamenávanie prietokového množstva oleja
  • Na požiadanie aj pre tekuté biopalivá a osobitné palivá
Popis

Modul upravuje tekuté palivá a zaznamenáva množstevný prietok. Ako odberový modul pripravený na pripojenie na každý horák, na jednoduché zabudovanie do okružných vedení s predbežným tlakom najmenej 1,5 baru. Dvojkomorová nádoba s olejovou predlohou je dimenzovaná pre horáky na ľahký a ťažký olej s tlakovým rozprašovaním, so systémom dýz pre spätný tok.

Modul cirkulácie oleja je zhrnutý do jednej finálnej kompaktnej jednotky na nosnej doske a dodáva sa s krytom.

Modul obsahuje dvojkomorovú predlohovú nádobu, filtračnú armatúru, ukazovateľ množstva oleja, uzatváraciu armatúru, pretlakovú zabezpečovaciu armatúru, odvzdušňovaciu uzatváraciu armatúru, ako aj dve vyprázdňovacie zátky. Pri prevádzkovaní s ťažkým olejom dodatočne aj vyhrievanie filtra a nádoby.