Modul regulácie plynu GRM
Modul regulácie plynu GRM

Komponenty

Modul regulácie plynu GRM

Modul zabezpečuje konštantný tlak plynu pred horákom.

  • Na spoľahlivé zásobovanie palivom – plynom
  • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž
  • Presné dodržanie úradne daných údajov
  • Zvýšenie bezpečnosti prevádzky
  • Aj pre zariadenia vyhrievané s použitím bioplynu a vodíka
Popis
Prehľad

Modul reguluje konštantný tlak plynu pred horákom – nezávisle od veľkosti vstupného tlaku a prietokového množstva plynu. Zabezpečuje proti neprípustnému pretlaku a prietokovému množstvu plynu.

Konštrukcia

Na nosnej konštrukcii sú umiestnené všetky prvky prislúchajúce k rozsahu dodávky, v potrebnom poradí a v zmontovanom stave.

Výbava

Modul regulácie plynu GRM obsahuje všetky armatúry, ako je filter, guľový kohút, uzatváracia armatúra atď, ktoré sú (zo strany plynu) nevyhnutné na zásobovanie horáka palivom.

Výmenník tepla spalín pre horúcovodné kotly

Potrebujete pomoc?