Parné kotly Universal CSB
Parné kotly Universal CSB
Parné kotly

Parné kotly Universal CSB

Mimoriadne kompaktný parný kotol pre výkony do 5 200 kg/h pary, skonštruované podľa normy EN12953. CSB sa vyznačuje vysokou efektívnosťou do 95,3 % a umožňuje nízke emisie aj do budúcnosti, podľa smernice MCPD (EÚ) 2015/2193.

Výhody na prvý pohľad
  • Dostupné v šiestich výkonových úrovniach od 300 do 5 200 kg/h pre tlak od 0,5 do 16 barov
  • Vysoký stupeň účinnosti do 95,3 % s integrovaným ekonomizérom a rúrami výmenníka tepla v tvare skrutkovice
  • Flexibilne použiteľné s rôznymi palivami aj ako viacpalivové spaľovanie (olej, plyn, bioplyn, vodík)
  • Spĺňa aj prísne hranice emisií v kombinácii s našimi horákmi a ovládaniami
  • Jednoducho vytiahnuteľná obratová komora uľahčuje čistenie, údržbu a inšpekciu
  • Jednoduchá obsluha s kompaktným ovládaním CSC, napojenie riadiacej techniky je možné prostredníctvom ovládania kotla BCO
Popis

Integrovaný ekonomizér využíva teplo vznikajúce v spalinách na zníženie spotreby paliva a teploty spalín. Spolu s inovatívnym konceptom izolácie a izolačnými materiálmi Bosch to umožňuje mimoriadne vysoký stupeň účinnosti kotla až do 95,3 %.

Vďaka špeciálnym rúram (v tvare skrutkovice) výmenníka tepla sa podstatne zlepšuje výmena tepla na m² výhrevnej plochy. Pritom nie sú potrebné vložky vo vedení spalín – čo podstatne uľahčuje čistenie. Navyše klesá potreba energie ventilátora horáka, vďaka nízkemu odporu na strane spalín.

CSB_Dampfkessel

Parný kotol CSB sa dá prevádzkovať s rôznymi kvapalnými a plynnými palivami, ako je zemný plyn, vykurovací olej, bioplyn – ako aj s viacpalivovým spaľovaním. Vďaka horáku typu Low-NOx a veľkému plamencu kotol už teraz určite nedosiahne úroveň prísnych hraničných hodnôt emisií MCPD, ktoré stanovila EÚ pre rok 2025, príp. ktoré stanovujú lokálne predpisy týkajúce sa emisií.

Rozmery rôznych konštrukčných veľkostí Universal CSB sú optimalizované na výhodnú prepravu – napríklad v kontajneroch – a na jednoduché zabudovanie či začlenenie. Inovatívna, výsuvná obratová komora uľahčuje čistenie a prístupnosť pri údržbe.

Kompaktné ovládanie CSC namontované na kotle je už káblovo prepojené, kvôli rýchlemu uvedeniu do prevádzky. Alternatívne ponúka ovládanie kotla BCO rozsiahle doplnkové funkcie a umožňuje tak diaľkový prístup cez MEC Remote, použitie asistenta efektivity MEC Optimize, ako aj napojenie na riadiacu techniku.

Zariadenie na parné vysušovanie a veľký priestor na paru pri konštrukcii zariadenia Universal CSB zabezpečujú vysokú kvalitu pary, ktorá bude vhodná pre vaše procesy. Kvalitná výroba s najmodernejšími zváracími robotmi využívanými na celom telese kotla umožňuje mimoriadne vysokú odolnosť a dlhú životnosť.

Technické údaje
Model
Teplonosné médium
Typ konštrukcie
Výkon
Istiaci pretlak
Max. teplota
Palivo
CSB
CSB
Nízkotlaková sýta para
Kotol s veľkým priestorom na vodu
300 do 4.800 kg/h
do 0,5 bar
do 110 °C
Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík
CSB
CSB
Vysokotlaková sýta para
Kotol s veľkým priestorom na vodu
300 do 5.200 kg/h
do 16 bar
do 204 °C
Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík