Parné kotly Universal CSB
Parné kotly Universal CSB
Parné kotly Universal CSB
Parné kotly Universal CSB
H₂ ready
> 95 %

Parné kotly

Parné kotly Universal CSB

Mimoriadne kompaktný parný kotol pre výkony do 5 200 kg/h pary, skonštruované podľa normy EN12953. CSB sa vyznačuje vysokou efektívnosťou do 95,3 % a umožňuje nízke emisie aj do budúcnosti, podľa smernice MCPD (EÚ) 2015/2193.

  • Dostupné v šiestich výkonových úrovniach od 300 do 5 200 kg/h pre tlak od 0,5 do 16 barov
  • Vysoký stupeň účinnosti do 95,3 % s integrovaným ekonomizérom a rúrami výmenníka tepla v tvare skrutkovice
  • Flexibilne použiteľné s rôznymi palivami aj ako viacpalivové spaľovanie (olej, plyn, bioplyn, vodík)
  • Spĺňa aj prísne hranice emisií v kombinácii s našimi horákmi a ovládaniami
  • Jednoducho vytiahnuteľná obratová komora uľahčuje čistenie, údržbu a inšpekciu
  • Jednoduchá obsluha s kompaktným ovládaním CSC, napojenie riadiacej techniky je možné prostredníctvom ovládania kotla BCO

Popis

Veľká účinnosť pre znížené prevádzkové náklady

Integrovaný ekonomizér využíva teplo vznikajúce v spalinách na zníženie spotreby paliva a teploty spalín. Spolu s inovatívnym konceptom izolácie a izolačnými materiálmi Bosch to umožňuje mimoriadne vysoký stupeň účinnosti kotla až do 95,3 %.

Inovatívny dizajn kotla

Vďaka špeciálnym rúram (v tvare skrutkovice) výmenníka tepla sa podstatne zlepšuje výmena tepla na m² výhrevnej plochy. Pritom nie sú potrebné vložky vo vedení spalín – čo podstatne uľahčuje čistenie. Navyše klesá potreba energie ventilátora horáka, vďaka nízkemu odporu na strane spalín.

Flexibilné využívanie paliva a emisie bezpečné aj do budúcnosti

Parný kotol CSB sa dá prevádzkovať s rôznymi kvapalnými a plynnými palivami, ako je zemný plyn, vykurovací olej, bioplyn – ako aj s viacpalivovým spaľovaním. Vďaka horáku typu Low-NOx a veľkému plamencu kotol už teraz určite nedosiahne úroveň prísnych hraničných hodnôt emisií MCPD, ktoré stanovila EÚ pre rok 2025, príp. ktoré stanovujú lokálne predpisy týkajúce sa emisií.

Kompaktná konštrukcia a jednoduchá údržba

Rozmery rôznych konštrukčných veľkostí Universal CSB sú optimalizované na výhodnú prepravu – napríklad v kontajneroch – a na jednoduché zabudovanie či začlenenie. Inovatívna, výsuvná obratová komora uľahčuje čistenie a prístupnosť pri údržbe.

Inteligentne riadený a ihneď pripravený na používanie

Kompaktné ovládanie CSC namontované na kotle je už káblovo prepojené, kvôli rýchlemu uvedeniu do prevádzky. Alternatívne ponúka ovládanie kotla BCO rozsiahle doplnkové funkcie a umožňuje tak diaľkový prístup cez MEC Remote, použitie asistenta efektivity MEC Optimize, ako aj napojenie na riadiacu techniku.

Vysoká kvalita pary, dlhá životnosť, spoľahlivý

Zariadenie na parné vysušovanie a veľký priestor na paru pri konštrukcii zariadenia Universal CSB zabezpečujú vysokú kvalitu pary, ktorá bude vhodná pre vaše procesy. Kvalitná výroba s najmodernejšími zváracími robotmi využívanými na celom telese kotla umožňuje mimoriadne vysokú odolnosť a dlhú životnosť.

Technické informácie a dokumenty

Potrebujete pomoc?