Parné kotly Universal U-MB
Parné kotly Universal U-MB
Parné kotly

Parné kotly Universal U-MB

Označenie produktu U-MB znamená „Universal Modular Boiler“ (trojťahový parný kotol s modulárnou konštrukciou). Tento typ kotla pozostáva z viacerých modulov, ktoré perfektne splnia vaše individuálne potreby a požiadavky.

Výhody na prvý pohľad
 • Trojťahový kotol pre menšiu až stredne veľkú potrebu pary od 200 do 2 000 kg/h pri tlaku až do 16 barov
 • Menšia potreba miesta na jednoduchšie zabudovanie alebo začlenenie
 • Vysoký stupeň účinnosti vďaka integrovanému ekonomizéru
 • Flexibilne použiteľné s rôznymi palivami aj ako viacpalivové spaľovanie (olej, plyn, bioplyn, vodík)
 • Intuitívna obsluha pomocou dotykovej obrazovky a ovládanie PLC
 • Jednoduché prepojenie zo strany stavby vďaka prepojeniam s pripravenými konektormi
Popis
 • Zodpovedajúce prvky kotla sú konfigurované so zameraním na nízke emisie, vysokú kvalitu pary a optimálnu energetickú účinnosť. Vďaka modulárnej konštrukcii s dôsledným používaním konštrukčných prvkov a rovnakých dielov z iných konštrukčných radov, budete profitovať z mimoriadne atraktívneho pomeru ceny a výkonu.
 • Klasickými oblasťami využitia parných kotlov U-MB sú: nápojový a potravinársky priemysel, práčovne a čistiarne, ako aj menšie priemyselné podniky.
 • Parný kotol U-MB je skonštruovaný ako trojťahový kotol s plamencom a žiarovými rúrami. Pozostáva z viacerých modulov, kotlovej časti v trojťahovom konštrukčnom vyhotovení, s priestorom na paru nachádzajúcim sa nad ním a z integrovaného ekonomizéra. Ako ozajstný trojťahový kotol nepotrebuje vložky ovplyvňujúce prúdenie v žiarových rúrach.
 • Časť výrobníka tepla zariadenia U-MB je založená na konštrukcii kotlov UT – ktorá je desaťročiami a tisícnásobne preverená pri praktickom používaní. Veľkoryso dimenzovaná geometria plamenca umožňuje účinný spaľovací proces.
 • Voľba parnej časti podstatne ovplyvňuje kvalitu pary. Veľkorysé dimenzovanie sa pozitívne prejavuje na zvyškovej vlhkosti pary.
 • Integrovaný ekonomizér má priamy vplyv na energetickú účinnosť. Teplo obsiahnuté v spalinách sa využíva na predhrievanie napájacej vody kotla a tým sa z veľkej časti získava naspäť. Znižuje sa tým aj spotreba paliva a redukujú sa emisie.
 • Vytvárač pary je schváleným konštrukčným vzorom a vyrába sa podľa prísnych smerníc systému na zabezpečenie kvality, modulu D smernice pre tlakové zariadenia.
201203131522120.Schnitt UMB_Seite_konstruktion

Universal U-MB dostanete ako úplne vybavenú jednotku. Obsahuje izolovaný kotol s namontovanou výbavou, ovládaciu skriňu kotla a spaľovanie s nízkymi emisiami.

Variabilná výbava podľa želania zákazníka

Schnitt_UMB_Ausstattung_COM_ausstattung
Technické údaje
Model
Teplonosné médium
Typ konštrukcie
Výkon
Istiaci pretlak
Max. teplota
Palivo
U-MB
U-MB
Vysokotlaková sýta para
Trojťahová plamencová/žiarorúrová technológia
200 do 2.000 kg/h
do 16 bar
do 204 °C
Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík