Parné kotly Universal ZFR, ZFR-X
Parné kotly Universal ZFR, ZFR-X
Parné kotly Universal ZFR, ZFR-X
Parné kotly Universal ZFR, ZFR-X
Parné kotly

Parné kotly Universal ZFR, ZFR-X

Kotol typu ZFR je kotol s veľkým priestorom na vodu, trojťahovou technikou s dvomi plamencami a úplne oddelenými trasami pre spaliny. Spoľahlivé zásobovanie parou a teplom vo veľkom výkonovom rozsahu.

Výhody na prvý pohľad
 • Trojťahový kotol pre veľmi veľkú potrebu pary alebo tepla od 18 000 do 55 000 kg/h pri tlaku až do 30 barov
 • Extrémne veľký rozsah regulácie vďaka jedno-/dvojplamencovej prevádzke
 • Veľká stálosť tlaku a kvalita pary aj pri veľmi kolísajúcej potrebe pary
 • Vysoký stupeň účinnosti prostredníctvom techniky troch ťahov, integrovaných ekonomizérov a efektívnych tepelnoizolačných hmôt
 • Je možná para prehriata až do 300 °C a tlaku 30 barov, napríklad pre parné turbíny
 • Flexibilne použiteľné s rôznymi palivami aj ako viacpalivové spaľovanie (olej, plyn, bioplyn, vodík)
Popis
 • Dvojplamencový kotol so žiarovými rúrami je s oddelenými trasami pre spaliny vhodný aj na prevádzku len s jedným spaľovaním. Trojťahový princíp so zadnou spätnou spalinovou komorou, ktorá leží vo vodnom priestore, bol patentovaný v roku 1952. Ekonomizéry a prehrievače sa dajú doplniť vďaka jednoduchej modulárnej konštrukcii. Rozmery pre plamence, zväzok žiarových rúr, vodný priestor a parný priestor sú termodynamicky optimalizované. Vyžarovacie a konvekčné vykurovacie plochy spolu s možnosťou jednoplamencovej prevádzky vytvárajú osobitnú dynamiku. Privádzané teplo získavané z paliva je prostredníctvom vložiek ovplyvňujúcich prúdenie na strane vody rovnomerne prenášané a premieňa sa na paru bez toho, že by bol namáhaný materiál.
 • Dôležitými oblasťami použitia parných kotlov ZFR sú živnostenské podniky vo všetkých odvetviach hospodárstva, spracovateľský priemysel, zásobovacie zariadenia, ako aj komunálne zariadenia.
 • Náš patent troch ťahov z roku 1952 tvorí základ vynikajúceho, až dodnes trvajúceho úspechu tohto konštrukčného radu. Vhodnosť na neobmedzenú paralelnú alebo jednotlivú prevádzku spaľovaní nie je daná len samotným stabilným oddelením na strane spalín. Osobitné konštrukčné opatrenia na neutralizovanie pnutí pri prevádzke s jedným plamencom sú rozhodujúce pre trvalú stabilitu. Plamence sú prestrčené v prednom a zadnom dne a dookola pevne privarené. Vodou obmývaná zadná obratová spalinová komora je oddelená stabilizačnou rúrovou stenou, cez ktorú preteká voda a je upevnená na zadnom dne. Cirkulácia vody a transport tepla sú účinne dynamizované vodiacimi profilmi na spodnej časti kotla a dodatočne sú urýchľované plynmi prúdiacimi medzi plamencami a poliami žiarových rúr, ktoré ležia vedľa seba.
 • Prostredníctvom prípustnej prevádzky s jedným plamencom je možná úplne automatická neobmedzená prevádzka s jedným alebo obidvomi horákmi. Žiadnou prekážkou nie sú dokonca ani rozličné palivá pri obidvoch spaľovaniach. Regulačný rozsah je dvojnásobný a každá fáza nízkeho zaťaženia s jedným horákom sa dá zvládnuť s nárastom stupňa účinnosti.
 • Ak je namiesto nasýtenej pary potrebná horúca para, je možné nasadiť modul prehrievača na prednú spätnú komoru. Obtoková klapka konštantne reguluje teplotu horúcej pary naprieč veľkým rozsahom zaťaženia. Polia žiarových rúr zostávajú pohodlne prístupné cez otočné dvierka spätnej komory.
 • Modulárny systém regulovaný na strane spalín. Nie je potrebná žiadna vstrekovacia voda na regulovanie teploty horúcej pary
 • Jednoduchá údržba a montáž: jednoduchá možnosť čistenia druhého a tretieho kotlového ťahu
 • Dlhá životnosť vďaka nízkemu tepelnému zaťaženiu zväzku výmenníka tepla prehrievača

Všetky naše kotly s veľkým priestorom na vodu si môžete zaobstarať ako úplne funkčné jednotky. K základnej výbave patrí tlakové teleso kotla, regulačná a zabezpečovacia technika, jednotka horáka, čerpadlový modul, skrinka so svorkami a ovládacia rozvodná skriňa vrátane nášho komfortného ovládania kotla BCO.

Variabilná výbava podľa želania zákazníka

Technické údaje
Model
Teplonosné médium
Typ konštrukcie
Výkon
Istiaci pretlak
Max. teplota
Palivo
ZFR
ZFR
Vysokotlaková sýta para
Trojťahová dvojplamencová/žiarorúrová technológia
18.000 do 55.000 kg/h
do 30 bar
do 235 °C
Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík
ZFR-X
ZFR-X
Vysokotlaková horúca (prehriata) para
Trojťahová dvojplamencová/žiarorúrová technológia
18.000 do 55.000 kg/h
do 30 bar
do 300 °C
Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík