Parný kotol na odpadové teplo Universal HRSB
Parný kotol na odpadové teplo Universal HRSB

Systémy pre odpadové teplo

Parný kotol na odpadové teplo Universal HRSB

Kotol na odpadové teplo využíva vznikajúce odpadové teplo na vytváranie procesnej pary.

  • Ekologická výroba pary z dostupného odpadového tepla
  • Dokonalé doplnenie energetických konceptov s väzbou elektrickej energie a tepla
  • Vysoký stupeň účinnosti vďaka efektívnemu prenášaču tepla so zväzkom rúr a tepelnou izoláciou
  • Dodatočné zvýšenie efektívnosti vďaka voliteľne integrovanému ekonomizéru
  • Vyladený, modulárny systém na jednoduché plánovanie a rýchlu montáž

Popis

Prehľad

V kombinácii s kogeneračnou jednotkou tvorí parný kotol na odpadové teplo HRSB účinný prínos k efektívnemu využívaniu primárnej energie. Horúce prúdy spalín z predchádzajúcich spaľovacích procesov sú vedené do kotla na odpadové teplo a využívané na vytváranie pary. Modulárnou konštrukciou a kompaktnými rozmermi je vhodný tak pre novo zriadené objekty, ako aj projekty modernizácie.

Konštrukcia

Parný kotol na odpadové teplo certifikovaný podľa DGRL (smernica pre tlakové zariadenia) je k dispozícii v ôsmich štandardizovaných vyhotoveniach. Pozostáva z veľmi efektívneho prenášača tepla so zväzkom rúr, ktorého stupeň účinnosti sa dá ešte zvýšiť doplnkovo integrovaným ekonomizérom. V prípade potreby je možné doplniť aj obtok spalín. Ak práve neprebieha odber pary, je tak kotol na strane spalín obchádzaný. Kogeneračná jednotka alebo iné zdroje odpadového tepla sa teda dajú prevádzkovať bez prerušenia.

Výbava

Parný kotol na odpadové teplo je izolovaný a vybavený modernou zabezpečovacou výbavou. Obtok spalín sa z dôvodov lepšej prepravy dodáva voľne, montáž a izolácia sa vykonáva na mieste inštalácie. Ovládanie kotla BCO na báze PLC obsluhovateľné cez dotykovú obrazovku je umiestnené v oddelenej stojacej alebo závesnej rozvodnej skrini.

Základná výbava

Variabilná výbava podľa želania zákazníka

Technické informácie a dokumenty

Potrebujete pomoc?