Parný kotol Universal UL-S, UL-SX
Parný kotol Universal UL-S, UL-SX
Parný kotol Universal UL-S, UL-SX
Parný kotol Universal UL-S, UL-SX
Parné kotly

Parný kotol Universal UL-S, UL-SX

Kotol typu UL-S je trojťahový kotol s veľkým priestorom na vodu a spĺňa všetky nároky v stredných a veľkých rozsahoch výkonu.

Výhody na prvý pohľad
 • Trojťahový kotol pre strednú až veľkú potrebu pary od 1 250 do 28 000 kg/h pri tlaku až do 30 barov
 • Veľká stálosť tlaku a kvalita pary aj pri veľmi kolísajúcej potrebe pary
 • Vysoký stupeň účinnosti prostredníctvom techniky troch ťahov, integrovaného ekonomizéra a efektívnych tepelnoizolačných hmôt
 • Flexibilne použiteľné s rôznymi palivami aj ako viacpalivové spaľovanie (olej, plyn, bioplyn, vodík)
 • Automatické nábehové, pohotovostné a odstavovacie zariadenie SUC
 • Kotol je možné vybaviť oddeleným štvrtým ťahom na využívanie odpadového tepla
Popis
 • Vo valcovitom ležiacom tlakovom telese sú plamenec, vnútorná vodou obmývaná zadná spätná spalinová komora, 1. a 2. ťah žiarových rúr usporiadané tak, aby sa dosiahlo optimálne prúdenie. Sálavá a konvekčná vykurovacia plocha vytvárajú spoločným pôsobením razantnú cirkuláciu vody a urýchľujú tak transport parných bublín smerom k parnému priestoru. Teplo privádzané z paliva je rovnomerným prenášaním tepla rýchlo a bez namáhania materiálu premieňané na paru. Veľký priestor na vodu ponúka dostatočný objem zásobníka na to, aby boli pokryté aj náhle špičky spotreby.
 • Parné kotly UL-S nájdu svoje uplatnenie prevažne v spracovateľskom priemysle, v komerčnej oblasti alebo v komunálnych zariadeniach.
 • Náš patent troch ťahov z roku 1952 tvorí základ vynikajúceho, až dodnes trvajúceho úspechu tohto konštrukčného radu. Plamenec (1. ťah) a dva zväzky žiarových rúr (2. a 3. ťah) sú ideálnym spôsobom integrované v tlakovom telese so zadnou obratovou komorou, ktorá je obmývaná vodou. Vďaka bočnému uloženiu plamenca, horizontálnemu zadnému a vertikálnemu prednému obracaniu vykurovacieho plynu vzniká veľká vyžarovacia a konvekčná vyhrievacia plocha s veľkým priestorom na paru, pri tých najmenších vonkajších rozmeroch.. Spodné časti sú stabilne ukotvené veľkým priebežným plamencom a prepojené s plášťom kotla dobre premysleným použitím rohových kotiev na rovnomerné rozloženie záťaže.
 • Ak je namiesto nasýtenej pary potrebná horúca para, je možné nasadiť modul prehrievača na prednú spätnú komoru. Obtoková klapka konštantne reguluje teplotu horúcej pary naprieč veľkým rozsahom zaťaženia. Polia žiarových rúr zostávajú pohodlne prístupné cez otočné dvierka spätnej komory.
 • Modulárny systém regulovaný na strane spalín. Nie je potrebná žiadna vstrekovacia voda na regulovanie teploty horúcej pary
 • Jednoduchá údržba a montáž: jednoduchá možnosť čistenia druhého a tretieho kotlového ťahu
 • Dlhá životnosť vďaka nízkemu tepelnému zaťaženiu zväzku výmenníka tepla prehrievača

Všetky naše kotly s veľkým priestorom na vodu si môžete zaobstarať ako úplne funkčné jednotky. Základná výbava obsahuje tlakové teleso kotla, regulačnú a zabezpečovaciu techniku, horákovú jednotku, čerpadlový modul, svorkovú skrinku a rozvodnú riadiacu skriňu vrátane nášho komfortného ovládania kotla BCO.

Variabilné podľa želania zákazníka

Technické údaje
Model
Teplonosné médium
Typ konštrukcie
Výkon
Istiaci pretlak
Max. teplota
Palivo
UL-S
UL-S
Vysokotlaková sýta para
Trojťahová jednoplamencová/žiarorúrová technológia
1.250 do 28.000 kg/h
do 30 bar
do 235 °C
Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík
UL-SX
UL-SX
Vysokotlaková horúca (prehriata) para
Trojťahová jednoplamencová/žiarorúrová technológia
2.600 do 28.000 kg/h
do 30 bar
do 300 °C
Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík