Regulačný modul napájacej vody RM
Komponenty

Regulačný modul napájacej vody RM

Modul zabezpečuje podľa možnosti konštantnú hladinu kotlovej vody, vylepšuje kvalitu pary a stará sa o zvýšenie časov prúdenia na zvýšenie efektívnosti spalinového výmenníka tepla.

Výhody na prvý pohľad
  • Na kontinuálne regulovanie napájacej vody
  • Zvýšenie efektívnosti spalinových výmenníkov tepla
  • Zníženie spínaní čerpadla
  • Konštantná hladina vody v kotle
  • Bezpečné minimálne prietokové množstvo na chladenie napájacieho čerpadla
Popis

Ak nie je dostupné žiadne napájacie čerpadlo s riadením otáčok, odporúča sa pre všetky kotly, ktoré sú vybavené modulačnými horákmi a spalinovými výmenníkmi tepla, alternatívne nepretržitá regulácia s regulačným modulom napájacej vody. Modul sa stará o dlhšie doby prúdenia cez spalinový výmenník tepla, a tak aj o optimálnu rekuperáciu tepla zo spalín kotla. Súčasne sa regulačným modulom napájacej vody zabezpečí minimálne množstvo, ktoré je potrebné na ochladzovanie čerpadla napájania.

Regulačný modul napájacej vody na plynulé regulovanie pozostáva z regulačného ventilu pre napájaciu vodu, odtokového zariadenia, zariadenia na zachytávanie nečistôt a dvoch uzatváracích armatúr, ako aj zo zariadenia na obídenie.