Rozdeľovač pary SD
Komponenty

Rozdeľovač pary SD

Modul zabezpečuje rozdeľovanie vyrobeného hmotnostného prúdu pary príslušným spotrebovávacím zariadeniam.

Výhody na prvý pohľad
  • Na rozdeľovanie hmotnostného prúdu pary spotrebovávacím zariadeniam
  • Zníženie strát v sieti na základe centrálneho rozdeľovania, pri sústavách s komplexnými štruktúrami spotrebovávacích zariadení
  • Úspory vďaka centrálnej obsluhe a údržbe
Popis

V rozdeľovači sa rozdeľuje vytvorený hmotnostný prúd pary na jednotlivé spotrebiče. Odlučuje sa tu zvyšková vlhkosť a prebieha odvodňovanie.

Zberná rúra s objednaným počtom výstupov rúry je zmontovaná s prírubovými prípojkami a všetkými potrebnými armatúrami do jedného celku modulovej jednotky.

Rozdeľovače sú vybavené ukazovateľom tlaku, uzatváracími, spätnými armatúrami a armatúrami na odvádzanie kondenzátu, podľa konkrétneho rozsahu dodávky a dodávajú sa tepelne izolované.