Systémy pre odpadové teplo

S našimi systémami pre odpadové teplo môžete efektívne využívať odpadové teplo vznikajúce z priemyselných procesov alebo horúcich spalín.

Rastúce náklady na energie a zákonné predpisy na zníženie CO2 si vyžadujú hospodárne riešenia najmä pre odvetvia používania s veľkou potrebou energie. Jednou z možností je získavanie energie z odpadového tepla. Naše inovatívne systémy pre odpadové teplo využívajú existujúce zdroje tepla na efektívnu výrobu (napríklad) vykurovacieho alebo procesného tepla. Výsledok: veľká hospodárnosť, nízke emisie, zníženie nákladov a šetrenie zdrojov.

Kotly na odpadové teplo s vlastným spaľovaním

Systémy pre odpadové teplo

Kotly na odpadové teplo s vlastným spaľovaním

 • Konvenčne vyhrievaný zdroj tepla s dodatočne integrovaným ťahom so žiarovými rúrami na využitie odpadového tepla
 • Ekologická výroba vykurovacieho alebo procesného tepla využitím zdrojov odpadového tepla
 • Veľká spoľahlivosť zásobovania vďaka vlastnému spaľovaniu
Parný kotol na odpadové teplo Universal HRSB

Systémy pre odpadové teplo

Parný kotol na odpadové teplo Universal HRSB

 • Ekologická výroba pary z dostupného odpadového tepla
 • Dokonalé doplnenie energetických konceptov s väzbou elektrickej energie a tepla
 • Vysoký stupeň účinnosti vďaka efektívnemu prenášaču tepla so zväzkom rúr a tepelnou izoláciou
Kotly na odpadové teplo

Kotly na odpadové teplo

 • Konštrukčné rady kotlov UL-S a UT-H sú použiteľné čisto aj ako kotly na odpadové teplo
 • Ideálne v kombinácii s kogeneračnými jednotkami alebo plynovými turbínami
 • Ekologická výroba pary a horúcej vody z dostupného odpadového tepla
 • Vysoký stupeň účinnosti vďaka efektívnemu prenášaču tepla so zväzkom rúr a tepelnou izoláciou
 • Výhodné zaobstaranie a prevádzka, pretože nie je potrebný žiadny horák
Potrebujete pomoc?