Vykurovací kotol Unimat UT-L
Vykurovací kotol Unimat UT-L
Vykurovací kotol Unimat UT-L
Horúcovodné kotly

Vykurovací kotol Unimat UT-L

Typ kotla UT-L je ideálnym riešením pre centrálne výhrevne na neďaleké zásobovanie teplom, s rozmanitým profilom využitia.

Výhody na prvý pohľad
  • Trojťahový kotol stredných až veľkých výkonov od 650 do 25 000 kW a do 16 barov
  • Normovaný stupeň využitia bez spalinového výmenníka tepla do 95 %, do 105 % s kondenzačným výmenníkom tepla
  • Schválený pre nízke teploty spiatočky od 50 °C a teplotný spád do 50 K
  • Flexibilne použiteľné s rôznymi palivami aj ako viacpalivové spaľovanie (olej, plyn, bioplyn, vodík)
  • Ťahy so žiarovými rúrami bez vstavaných prvkov narúšajúcich prúdenie
  • Žiadne požiadavky na minimálne výkony horáka kvôli zamedzeniu kondenzácie na strane spalín
Popis
  • 3-ťahová konštrukcia Unimat sa už tisíckrát osvedčila v praktickom nasadení. Vykurovací kotol Unimat je ponúkaný v rôznych konštrukčných veľkostiach a dá sa používať ako zostava viacerých kotlov vo výkonovom spojení.
  • UT-L sa používa najmä v nemocniciach, domovoch, kancelárskych budovách, obytných zariadeniach, ako aj v celom priemysle. Vďaka svojej veľkej flexibilite sa UT-L najlepšie hodí na použitie ako rezervný kotol a kotol na pokrývanie záťaže v špičke pri tepelných elektrárňach a kogeneračných jednotkách.
  • Priebežný plamenec končí vo vnútornej, vodou chladenej obratovej spalinovej komore, ktorá vedie do prvého ťahu so žiarovými rúrami. Tak 1., ako aj 2. ťah žiarových rúr neobsahujú žiadne vložky ovplyvňujúce prúdenie. Funkčný okrúhly dizajn zabezpečuje optimálnu odolnosť voči tlaku. Spaľovací priestor, objem vodného priestoru, sálacie a konvekčné vykurovacie plochy sú optimálne dimenzované a vzájomne zosúladené.
  • Predné kotlové dvere sú úplne otočné, voliteľne môžu byť osadené vpravo alebo vľavo. Celý prierez kotla je voľne prístupný, bez problémov je tak možné vykonávať údržbu, čistenie a revíziu. Veľmi kvalitná izolácia z minerálnej vlny pre celé teleso kotla a špeciálne tepelnoizolačné hmoty v predných dverách zabezpečujú zanedbateľne nízke straty sálaním. Na želanie je kotol už z výrobného závodu vybavený integrovaným spalinovým alebo kondenzačným výmenníkom tepla.

Vykurovací kotol UT-L je ponúkaný vrátane výbavy ako funkčná jednotka. Kvalitná výbava obsahuje tlakové teleso kotla, horák, spalinový alebo kondenzačný výmenník tepla a regulačnú a zabezpečovaciu techniku, ktorá je už prepojená so svorkovnicovou skrinkou.

Variabilná výbava podľa želania zákazníka

Technické údaje
Model
Teplonosné médium
Typ konštrukcie
Výkon
Istiaci pretlak
Max. teplota
Palivo
UT-L
UT-L
Nízkotlaková horúca voda
Trojťahová plamencová/žiarorúrová technológia
650 do 25.000 kW
do 16 bar
do 110 °C
Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík