Už viac ako 150 rokov vyvíja a vyrába

Bosch Industriekessel zákaznícky špecifické systémové riešenia pre vykurovacie a procesné teplo. Inovácie zamerané na budúcnosť, ako je digitálny asistent efektivity a dôsledná optimalizácia výrobkov tvoria základ pre vynikajúcu efektívnosť a trvalú udržateľnosť. Dodnes bolo uvedených do prevádzky viac ako 120 000 parných, horúcovodných a vykurovacích kotlových systémov vo viac ako 140 krajinách. Najmä priemyselné a živnostenské podniky, ale aj dodávatelia energií a prevádzkovatelia veľkých budov a verejných zariadení sa spoliehajú na kotly Bosch z Nemecka a Rakúska.

História podniku od roku 1865 do 21. storočia:

 • 1865

  Založenie firmy Philippom Loosom v Neustadte (Falcko, Nemecko).

 • 1917

  Nová výrobná lokalita v meste Gunzenhausen (Bavorsko, Nemecko). Výstavba a rozvoj sériovej výroby stojacich trojťahových kotlov.

 • 1952

  Patent na horizontálny trojťahový plamencový žiarorúrový kotol s vnútornou obratovou komorou pre spaliny, ktorá je chladená vodou.

 • 1958/1959

  Nové, dodatočné výrobné lokality v Schlungenhofe (Nemecko) a v meste Bischofshofen (Rakúsko).

 • 1964

  Kotol s poradovým číslom 30 000

 • 1975

  Začiatok vývoja a výroby vlastných regulačných a zabezpečovacích systémov pre kotly.

 • 1977

  Rozšírenie výrobnej lokality Schlungenhof (Nemecko).

 • 1987

  Kotol s poradovým číslom 50 000

 • 2005

  Kotol s poradovým číslom 100 000 a jubileum firmy – 140 rokov.

 • 2007

  Nová výrobná linka pre veľké kotly v závode Schlungenhof (Nemecko).

 • 2009

  Loos sa stáva dcérskym podnikom spoločnosti Bosch Thermotechnik GmbH.

 • 2011

  Zmena názvu: Loos sa premenováva a vystupuje pod názvom Bosch Industriekessel.

 • 2012

  Zmena značky: Bosch Industriekessel predáva svoje výrobky pod značkou Bosch.

 • 2015

  Mimoriadne jubileum firmy: 150 rokov Bosch Industriekessel.

 • 2017

  Vývoj a uvedenie prvého digitálneho asistenta efektivity „MEC Optimize“ na trhu veľkých kotlov.