Potrebujete pomoc?

Bosch KWK Systeme GmbH v meste Lollar

je kompetenčným centrom firmy Bosch pre termotechniku, pre združené zariadenia pre elektrinu a teplo. Už viac ako 30 rokov vyvíja a konštruuje tento nemecký podnik tak štandardizované, ako aj na mieru pripravené moduly kogeneračných jednotiek. Okrem svojich výkonných výrobkov ponúka Bosch KWK Systeme rozsiahle portfólio služieb od prvotnej analýzy, cez uvedenie do prevádzky až po údržbu.

História podniku od roku 1983 do 21. storočia:

1983

Založenie odbytovej spoločnosti Köhler & Ziegler OHG. Plánovanie a inžinierske činnosti spočívajú na inžinierskej kancelárii Köhler, konštrukcia a zostavenie na firme Ziegler Metallbau.

1984

Köhler & Ziegler poskytuje dôležitý príspevok k vývoju zákonného regulačného mechanizmu stanovenia hraničných hodnôt – tzv. 1/2 TA Luft.

1986

Kúpa a prestavba nového objektu v meste Lollar, kvôli rozšíreniu kancelárskych a výrobných plôch.

1999

Certifikácia podľa ISO 9001 a eko-audit EÚ.

2001

Köhler & Ziegler ponúka so združovaním elektriny, tepla a chladu dodatočne aj možnosť klimatizácie.

2008

Köhler & Ziegler dodáva do firmy Bosch Thermotechnik GmbH kogeneračné jednotky v menšom a strednom výkonovom rozsahu.

2010

Bosch Thermotechnik GmbH preberá firmu Köhler & Ziegler Anlagentechnik GmbH.

2011

Köhler & Ziegler Anlagentechnik GmbH mení názov na Bosch KWK Systeme GmbH.

2012

Bosch KWK Systeme predáva svoje zariadenia pod značkou Bosch.

2013

Jubileum: 30 rokov skúseností v oblasti združovania elektriny a tepla.

2015

Rozšírenie portfólia výrobkov o systém na výrobu stlačeného vzduchu a tepla, ktorý je prevádzkovaný na zemný plyn.