CAD a BIM údaje

CAD a BIM údaje

S CAD údajmi o výrobku vám Bosch Industriekessel dáva k dispozícii svoj sortiment výrobkov ako nástroj na plánovanie, na vizuálne približné plánovanie. Pomocou CAD údajov o výrobku si do svojho CAD systému môžete rýchlo prevziať nákres alebo model. Dodatočne si môžete väčšinu našich výrobkov stiahnuť aj ako model BIM. Parametrické modely obsahujú všetky konštrukčné veľkosti a technické údaje o výrobku v jednom súbore.

Podmienky použitia

Stiahnutím automaticky súhlasíte s našimi podmienkami používania, ktoré nájdete tu: Podmienky používania