Podmienky použitia

  • Bosch Industriekessel GmbH vám s týmito CAD údajmi o výrobku poskytuje možnosť vizuálneho približného plánovania.
  • Bosch Industriekessel GmbH si vyhradzuje právo na vykonanie zmien CAD údajov o výrobkoch oproti stavu, ktorý ste si stiahli, bez ďalšieho oznámenia.
  • Bosch Industriekessel GmbH ručí okrem zákonom vynútených prípadov len za úmysel, hrubú nedbanlivosť a chýbajúce zaručené vlastnosti. Bosch Industriekessel GmbH neručí za následné škody, ktoré vzniknú na základe nesprávneho ďalšieho použitia informácií.

  • Pri údajoch o výrobku ide o štandardné vyhotovenia našich komponentov.
  • Technické skutočnosti kotlov a kritériá dimenzovania, ktoré sú špecifické pre konkrétne zariadenie, nie sú v týchto CAD údajoch o výrobku zohľadnené, na tento účel sa skontaktujte, prosím, s našimi pobočkami.
  • Ďalšie šírenie CAD údajov o výrobku nad rámec vybavovania ponúk a zákaziek si vyžaduje súhlas spoločnosti Bosch Industriekessel GmbH.
  • Označenia výrobcu na CAD údajoch o výrobku sa nesmú meniť.