Potrebujete pomoc?

Projekčné podklady

Plánovanie a správne dimenzovanie čoraz komplexnejších energetických systémov je náročné. Naše projekčné podklady sprostredkujú všetky dôležité informácie a zvýšia efektívnosť a produktivitu pri plánovaní zariadenia či sústavy.

Vykurovací kotol

Vykurovací kotol

Unimat UT-L

Stiahnuť (PDF 3.3 MB)

Zariadenia s parným kotlom

Zariadenia s parným kotlom

Profesionálne plánovanie a efektívne dimenzovanie

Stiahnuť (PDF 25.4 MB)

Tepelné straty sálaním a vedením
Požiadavky na prevádzku bez nepretržitého dozoru pri vysokotlakových kotlových zariadeniach
Systémy na udržanie tepla pre parné kotly
Požiadavky na miesto inštalácie kotlov – pokyny na inštaláciu kotlov a 
komponenty kotolne
Požiadavky na horákový systém zo strany stavby alebo na horákový systém zo strany stavby
s ovládaním kotla zo strany stavby na prevádzku parných, vykurovacích
a horúcovodných kotlov so spaľovaním oleja, plynu a duálnym spaľovaním
Poškodenia kotlov: analýza poškodenia a hľadanie príčiny