Ponúkame optimálne riešenie pre vašu potrebu energie

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam disponujeme jedinečnými vedomosťami o špecifických požiadavkách rôznych odvetví a prevádzkovateľov. Pre potravinársky priemysel, výrobné podniky, veľké komplexy budov, komerčné budovy alebo dodávateľov energie – pre takmer všetky spôsoby využitia ponúkame energetické riešenia špecifické pre konkrétneho zákazníka. Stredobodom záujmu sú pritom efektívnosť, ochrana životného prostredia a plynulá integrácia systémov do procesov našich zákazníkov. Okrem rozsiahleho portfólia výrobkov ponúkame komplexnú podporu pri plánovaní, projektovaní, až po popredajný servis.

Potravinársky priemysel

Procesné teplo pre optimálnu kvalitu výrobkov a hygienu potravín.

Viac informácií

Komerčné budovy

Energetické zásobovanie budov, ako sú nemocnice, hotely, školy a letiská.

Viac informácií

Dodávatelia energií

Vykurovacie a procesné teplo pre siete na diaľkové dodávanie tepla, neďaleké dodávky tepla a elektrárne.

Viac informácií

Výrobné podniky

Energia pre rôzne oblasti, ako je chemický, textilný, papierenský a stavebný priemysel.

Viac informácií

Obnoviteľné energie

S ekologickými alternatívami k fosílnym palivám trvalo znížite svoju stopu CO2.

Viac informácií

Referencie

Spokojní zákazníci a rozsiahla história úspechov.

Viac informácií