Potrebujete pomoc?

Dodávatelia energií

Stabilné zásobovanie po celý deň, konkurencieschopné ceny, dodržiavanie zákonných smerníc a súčasné znižovanie zaťaženia životného prostredia patria k výzvam pre dodávateľov energií. Podporu ponúkajú inovatívne energetické systémy od firmy Bosch s veľkou istotou a zabezpečením zásobovania a flexibilitou.

Lokálne zásobovanie teplom
Lokálne zásobovanie teplom

Decentralizované zásobovanie dedín, územnosprávnych celkov a malých miest teplom a napájanie elektrickým prúdom. Teplá voda prostredníctvom staníc na odovzdávanie tepla v domoch a obytných jednotkách. Časté podielové využívanie bioplynu alebo plynu z čističiek.

Diaľkové vykurovanie
Diaľkové vykurovanie

Vysokotlaková horúca voda na diaľkové zásobovanie teplom a pre siete na zásobovanie teplom na báze pary – pre mestské časti a obce či osady. Redundancia pre priemyselné využívanie odpadového tepla na prevádzku sietí na diaľkové dodávanie tepla.

Elektrárne
Elektrárne

Parné kotly na rozbeh parných turbín a ako núdzové zásobovanie pre siete na diaľkové dodávanie tepla veľkých plynových elektrární a elektrární s parnými turbínami.

Podniky verejných služieb
Podniky verejných služieb

Komunálne zásobovanie teplom a napájanie elektrickým prúdom. Zhodnocovanie dostupných zdrojov na získanie energie a zásobovanie do sietí na diaľkové dodávanie tepla alebo neďaleké dodávky tepla.

Zmluvné dodávky

Kontraktačné riešenia pre paru, teplo a elektrický prúd. Istota a bezpečnosť zásobovania pre nehnuteľnosti a priemyselné závody.

Mobilné zásobovanie energiou
Mobilné zásobovanie energiou

Prenajímané kotly na dočasné zásobovanie vykurovacím teplom, horúcou vodou alebo parou. Kontajnerové riešenia na postavenie zariadení na výrobu energie alebo zariadení na vlastné napájanie elektrickým prúdom mimo budov.