Potrebujete pomoc?

Komerčné budovy

Komplexnosť techniky budov a veľká potreba energie v rôznych formách, ako je para, teplo, elektrický prúd a chlad spôsobujú značnú energetickú náročnosť. Spoľahlivé energetické systémy od firmy Bosch zabezpečujú veľkú istotu a bezpečnosť zásobovania. Okrem toho zariadenia vytvárajú energiu s mimoriadne nízkymi emisiami a nákladovou efektívnosťou.

Kancelárske a obytné budovy
Kancelárske a obytné budovy

Centrálne alebo decentralizované zásobovanie obytných štvrtí, obytných zariadení, apartmánových domov a kancelárskych budov energiou. Para na zásobovanie mrakodrapov.

Zdravotníctvo
Zdravotníctvo

Vykurovanie nemocníc, ubytovní a zariadení pre ľudí odkázaných na starostlivosť. Vlastné a núdzové zásobovanie elektrickým prúdom v sektore zdravotníctva. Para na zachovanie vysokých hygienických štandardov, na sterilizovanie, zvlhčovanie vzduchu, ako aj pre práčovne a kuchyne.

Športové lokality a lokality pre rôzne udalosti
Športové lokality a lokality pre rôzne udalosti

Zásobovanie štadiónov, plavární, divadiel, múzeí alebo kín teplou vodou, elektrickým prúdom, vykurovacím teplom a chladom.

Letiská a železničné stanice
Letiská a železničné stanice

Vykurovanie a teplá voda pre celý areál a para na zvlhčovanie vzduchu. Vlastné a núdzové napájanie elektrickým prúdom alebo kombinované využitie tepla, elektrického prúdu a chladu.

Hotely/gastronómia
Hotely/gastronómia

Vykurovanie a klimatizovanie hotelových izieb, pracovní, oblastí pre wellness, kúpeľných lokalít a lokalít s bazénmi. Zásobovanie podnikových práčovní a veľkých kuchýň parou.

Školy a úrady
Školy a úrady

Vykurovanie, chladenie a teplá voda pre verejné zariadenia, ako sú školy alebo úrady. Pridružene – častá potreba pary vo výskumných zariadeniach a univerzitných klinikách.

Logistické a priemyselné haly
Logistické a priemyselné haly

Vykurovanie, chladenie a kombinované zásobovanie hál elektrickým prúdom, teplom so súčasným vlastným a núdzovým napájaním elektrickým prúdom.

Maloobchod a veľkoobchod
Maloobchod a veľkoobchod

Vykurovanie, chladenie, napájanie elektrickým prúdom – napríklad pre supermarkety, predajne stavebných materiálov, nákupné domy a nákupné centrá.