Potrebujete pomoc?

Výrobné podniky

Či ide o stavebné materiály, lieky, plasty, pneumatiky alebo papier – vo výrobných podnikoch pripadá najväčšia potreba energie na spôsoby použitia súvisiace s procesným teplom, pohonnou a dopravnou technikou, priestorovým teplom a osvetlením. Vlastné napájanie elektrickým prúdom bez výpadkov, veľká hospodárnosť a dostupnosť zariadení – to sú pre podniky dôležité faktory na zníženie výrobných nákladov a zvýšenie konkurencieschopnosti. S prispôsobením konkrétnym procesom dodá firma Bosch vhodné energetické riešenie – na spoľahlivú a nákladovo efektívnu výrobu.

Chemický priemysel
Chemický priemysel

Horúca para na rozbeh parných turbín (výroba elektrického prúdu). Para na rôzne procesy, ako je parné krakovanie, destilácia, stripovanie parou, na polymerizáciu, ako aj na nahrievanie reaktorov.

Farmaceutický priemysel
Farmaceutický priemysel

Zásobovanie zariadení na výrobu najčistejšej pary a destilačných zariadení pomocou konvenčných parných kotlov. Para slúži aj na čistenie, sterilizáciu a depyrogenizáciu sklenených nádob, ako aj na zvlhčovanie klimatizačných sústav.

Papierenský priemysel
Papierenský priemysel

Horúca voda, para a elektrický prúd na tepelné postupy súvisiace s rozkladom a úpravou, ako aj na vyhrievanie valcov, na lisovanie, prepravu a vysušovanie pásov papiera.

Automobilový priemysel
Automobilový priemysel

Para, horúca voda a elektrický prúd pre procesy súvisiace s lakovaním a vysušovaním, vulkanizáciou, vyhrievaním foriem na pneumatiky, ako aj vykurovaním a chladením výrobných a kancelárskych priestorov.

Rafinérie
Rafinérie

Para, elektrický prúd a horúca voda na zahrievanie uhľovodíkových zmesí v deliacich kolónach, predhrievanie surovej ropy, v destilačných procesoch ako je frakčná destilácia, ako aj na vyhrievanie systémov potrubných vedení.

Výroba stavebných materiálov
Výroba stavebných materiálov

Zásobovanie autoklávov parou, na vytvrdzovanie pórobetónu a vápencového pieskovca, na naparovanie dreva, ako aj na výrobu dyhových a drevotrieskových dosiek.

Textilný priemysel
Textilný priemysel

Para na farbenie, pranie, čistenie, sušenie, lisovanie a skladanie v procese výroby a v práčovniach, na naparovanie ako proces zušľachťovania textílií a na destilovanie rozpúšťadiel.

Výroba plastov
Výroba plastov

Horúca voda a para na tepelné procesy sušenia, na napeňovanie, napríklad polystyrénu a na tvárniace postupy.

Recyklácia
Recyklácia

Spätné získavanie amoniaku z odpadových vôd, pomocou stripovania parou. Para na oddeľovanie tukových/vodných zmesí, čistenie a dezinfekciu fliaš na viacnásobné použitie alebo na peletovanie drevného odpadu.