Potrebujete pomoc?

Obnoviteľné energie

S ekologickými alternatívami k fosílnym palivám trvalo znížite svoju stopu CO2. Profitujte z prestaviteľnosti všetkých priemyselných kotlov Bosch na alternatívne palivá, v rámci modernizácií.

Vodíkové kotly

Spaľovanie vodíka (H2) je mimoriadne ekologické a nezaťažuje životné prostredie. Nevzniká pri ňom žiadny CO2, ale čistá voda. Pre všetky priemyselné kotly Bosch v strednom a veľkom výkonovom spektre ponúkame riešenia na používanie až do 100 % vodíka. Ak by dostupné množstvo vodíka kolísalo alebo by nebolo dostatočné, dá sa vodík používať na výrobu vašej procesnej pary alebo horúcej vody aj čiastkovo. Všetky konvenčné priemyselné kotly Bosch dokážeme navyše dodať ako „H2-ready“. To vám neskôr umožní zjednodušené prestavenie na vodík.

Bioplynové kotly

Priemyselné podniky, ako sú napríklad pivovary, častokrát produkujú bioplyny z recyklácie organických odpadov. Všetky horúcovodné a parné kotly od firmy Bosch vám dokážeme ponúknuť aj ako bioplynové varianty. Systém presne nastavíme na zloženie vášho individuálneho bioplynu, aby bola zabezpečená veľká efektivita a minimálne emisie. Keďže vyrobené množstvo bioplynu nie je vždy previazané s potrebou tepla, sú možné aj špeciálne riešenia s dvomi alebo tromi palivami. Tak sa dá dynamicky prispôsobovať používané zloženie plynu podľa dostupného množstva bioplynu.

Kotly na bio olej a osobitné palivá
Kotly na bio olej a osobitné palivá

Bio olej a osobitné palivá, ako je alkohol alebo rybí olej, vznikajú v mnohých odvetviach modernej výroby ako vedľajšie produkty. Ich využitie ako palivo pre kotlové zariadenia znižuje nákup fosílnych palív pre vykurovacie a procesné teplo. Súčasne sa dajú eliminovať náklady na logistiku a likvidáciu. Naše horúcovodné a parné kotly individuálne vybavíme špeciálnymi riešeniami pre vaše špecifické palivo, ako napríklad predhrievaním paliva, automatickým pneumatickým čistením spaľovacieho priestoru a osobitným horákom na zabezpečenie minimalizácie emisií.

Kotly na odpadové teplo

V priemyselnej výrobe a pri decentralizovanej výrobe elektrického prúdu, napríklad pomocou kogeneračných jednotiek alebo turbín, častokrát vznikajú horúce spaliny. Naše kotly na odpadové teplo dokážu túto obsiahnutú energiu premeniť na horúcu vodu alebo paru. Tým sa zníži celková spotreba energie. Okrem čistých systémov na odpadové teplo sú k dispozícii aj kombinované systémy na súčasné využitie odpadového tepla a výkonu spaľovania. Tie tvoria až do 15 % maximálneho výkonu kotla ekologicky, využitím odpadového tepla. V prevádzke s čiastočným zaťažením dosahujú dokonca viac ako 50 % výkonu.

Hybridné kotly

Priemyselné podniky a moderné zariadenia na zásobovanie energiami čoraz častejšie disponujú aj regeneratívnou výrobou elektrického prúdu. S našimi hybridnými kotlami môžete využiť prebytky až do 5 MW na jeden kotol, na zásobovanie horúcou vodou alebo parou a znížiť tak nákup palív na minimum. Hybridné kotly dokážeme vyhotoviť aj v kombinácii s biopalivami, ako CO2 neutrálne varianty. Hybridná voľba je dostupná pre všetky kotly Bosch konštrukčných radov UL a ZFR.

Elektrokotly

S naším elektrickým parným kotlom radu ELSB môžete použiť elektrický prúd vyrobený spôsobom nezaťažujúcim životné prostredie, z regeneratívnych zdrojov, na výrobu pary. Nevznikajú pritom žiadne spaliny. Elektrický kotol Bosch je kompatibilný so všetkými našimi systémovými komponentmi na úpravu vody a hospodárenie s kondenzátom. Prostredníctvom integrovaného napojenia riadiacej techniky nášho ovládania zabezpečíte, aby sa kotol pripojil iba vtedy, keď je práve dostupný váš ekologicky vyrobený (zelený) prúd. Kontaktujte nás na CO2 neutrálne zásobovanie parou.

Zásobovanie procesným teplom v kontexte dekarbonizácie – ako vyzerajú priemyselné kotly budúcnosti?

Prejsť na odbornú správu (PDF 1.3 MB)