Potrebujete pomoc?
Servis

Kompletný servis pre váš energetický systém od firmy Bosch

Okrem najmodernejších technológií na nákladovo efektívnu výrobu energie vám ponúkame technickú expertízu a rozsiahle služby z prvej ruky. Od poradenstva cez projektovanie až po uvedenie do prevádzky, údržbu a modernizáciu je stredobodom záujmu celý cyklus životnosti vášho zariadenia. Navyše môže prevádzkovateľ flexibilne monitorovať svoje zariadenie prostredníctvom nášho chráneného vzdialeného prístupu a môže si vyžiadať doplnkovú diaľkovú podporu servisnými expertmi firmy Bosch. Ďalej získate všetky brožúry a podklady k našim výrobkom, technickú dokumentáciu vrátane údajov CAD a BIM, ako aj všetko, čo treba vedieť o našich službách.

Zákaznícky servis
Zákaznícky servis

Efektívnosť a dostupnosť počas celého cyklu životnosti.

Zákaznícky servis

Kontakt na zákaznícky servis
Kontakt na zákaznícky servis

Tu nájdete príslušnú kontaktnú osobu.

Kontakt na zákaznícky servis

24 h
24-hodinová servisná linka pre priemyselné kotly

Sme tu pre vás kedykoľvek – 24 hodín počas dňa, 365 dní v roku.

24-hodinová servisná linka pre priemyselné kotly

Modernizácia

Zníženie prevádzkových nákladov pri existujúcich zariadeniach.

Modernizácia

Vzdialený prístup
Vzdialený prístup

Bezpečné monitorovanie zariadenia a efektívna podpora na diaľku.

Vzdialený prístup