Potrebujete pomoc?
Modernizácia

Modernizácia

Chcete podrobnejšie informácie?

Kontaktujte nás

Naše priemyselné kotly značky Loos, dnes Bosch, sú častokrát spoľahlivo v prevádzke viac ako 30 rokov. Vo väčšine prípadov je však pri kotlových zariadeniach alebo sústavách s dobou používania od 15 rokov prítomný už značný potenciál na zvýšenie efektívnosti.

Existujúce zariadenia sa dajú jednoducho a efektívne dodatočne vybaviť našimi modulárnymi systémovými komponentmi. V mnohých prípadoch sa opatrenia na modernizáciu amortizujú už v priebehu 1 až 2 rokov.

Spätné získavanie tepla
Spaľovanie
Stupeň automatizácie
Dostupnosť zariadenia
Finančná podpora

Ďalšie informácie získate v našom prospekte

Modernizácia kotlových zariadení (PDF 1.2 MB)

Príklady modernizácie z praxe:

Sutter dosahuje výrazné úspory energie

Modernizáciou k väčšej efektívnosti (PDF 0.2 MB)

Inteligentné vyhodnocovanie údajov uľahčuje budúce optimalizácie

Octapharma modernizuje systém parných kotlov (PDF 0.7 MB)