Modernizácia

Chcete podrobnejšie informácie?

Kontaktujte nás

Naše priemyselné kotly značky Loos, dnes Bosch, sú častokrát spoľahlivo v prevádzke viac ako 30 rokov. Vo väčšine prípadov je však pri kotlových zariadeniach alebo sústavách s dobou používania od 15 rokov prítomný už značný potenciál na zvýšenie efektívnosti.

Existujúce zariadenia sa dajú jednoducho a efektívne dodatočne vybaviť našimi modulárnymi systémovými komponentmi. V mnohých prípadoch sa opatrenia na modernizáciu amortizujú už v priebehu 1 až 2 rokov.

accordion_module

 • Spalinový výmenník tepla (ekonomizér) znižuje tepelné straty prostredníctvom spalín až do 7 %
 • Kondenzačný výmenník tepla na nízkoteplotné spätné získavanie tepla, až do 7 %
 • Využitie kondenzátu znižuje spotrebu paliva až do 12 %

Spaľovanie

 • Prestavenie z prevádzky na olej na prevádzku na plyn, využitie spaľovania viacerých látok, až do 40 %
 • Regulácia spaľovania nepretržite optimalizuje zmes paliva a vzduchu
 • Systémová regulácia na minimalizáciu štartov v studenom stave a strát z dôvodu predbežného vetrania
 • Regulácia otáčok znižuje spotrebu elektrického prúdu horáka, až do 75 %

Stupeň automatizácie

 • Meranie hodnoty vodivosti znižuje straty spôsobené odsolením
 • Automatizované odsolenie a odkalenie podľa potreby
 • Sledovanie kondenzátu na bezpečné využívanie kondenzátu

Dostupnosť zariadenia

 • Rozhranie pre vzdialený servis, na okamžitú digitálnu pomoc expertmi firmy Bosch
 • Prediktívne monitorovanie stavu hlási podozrivé okolnosti ešte skôr, než nastanú
 • Automatika pre spúšťanie v studenom stave optimalizuje čas nahrievania a minimalizuje opotrebovanie
 • Diaľkové sledovanie a informovanie cez SMS pre prevádzkovateľa znižuje náročnosť sledovania

Finančná podpora

 • Systematické zaznamenávanie a analýza údajov o spotrebe umožňuje využívanie finančnej podpory
 • V závislosti od konkrétnej krajiny znížené investičné náklady pre prevádzkovateľa, až do 50 %

Ďalšie informácie získate v našom prospekte

Modernizácia kotlových zariadení (PDF 1.2 MB)

Príklady modernizácie z praxe:

Sutter dosahuje výrazné úspory energie

Modernizáciou k väčšej efektívnosti (PDF 0.2 MB)

Inteligentné vyhodnocovanie údajov uľahčuje budúce optimalizácie

Octapharma modernizuje systém parných kotlov (PDF 0.7 MB)