Potrebujete pomoc?

Opravy kotlov

V naliehavých prípadoch sú vám k dispozícii kvalifikovaní a certifikovaní odborníci pre čo najrýchlejšiu opravu vášho kotla ako aj pre prípravu a vykonanie revízie kotla. Škody budú týmto spôsobom odborne odstránené.

Želáte si ponuku? Kontaktujte nás

peter.chovan@bosch.com