Zákaznícky servis priemyselných kotlov

Prospekt o servise (PDF 0.6 MB)

Náš priemyselný servis pre parné a teplovodné kotly zabezpečuje dostupnosť systému pre tie najvyššie požiadavky. Ponúkame vám kompletnú servisnú ponuku od uvedenia do prevádzky a údržby, až po analyzovanie na diaľku. Neviete, či je vaše kotlové zariadenie ešte na úrovni najnovšej techniky a či pracuje efektívne? Aj tu vám radi pomôžeme – naši špecialisti na základe analýzy východiskovej situácie vyhodnotia potenciálne opatrenia na modernizáciu.

Prehľad našich služieb:

Uvedenie do prevádzky, údržba, opakované kontroly kotlov

Náš servis kotlov zahŕňa celý životný cyklus zariadenia, počínajúc odborným uvedením do prevádzky, až po pravidelnú údržbu. Budete profitovať z dlhej, spoľahlivej a efektívnej prevádzky parných alebo teplovodných kotlov. Okrem toho svojich zákazníkov podporujeme v oblasti opakovaných kontrol kotlov.

Kontaktujte nás: Dopyt na zákaznícky servis

Odstraňovanie porúch a výpadkov zariadení

Naše kotlové systémy sú symbolom najväčšej efektívnosti, dlhej životnosti a spoľahlivosti. Ak by aj napriek tomu nastali nepredvídateľné problémy, ponúkame rýchlu pomoc. Môžete sa obrátiť priamo na príslušnú kontaktnú osobu alebo si vyžiadať podporu prostredníctvom 24-hodinovej servisnej linky pre priemyselné kotly.

Kontaktná osoba

24-hodinová servisná linka pre priemyselné kotly

Bezpečný diaľkový prístup MEC Remote

Prostredníctvom MEC Remote získate rýchlu a nákladovo efektívnu online-podporu od odborníkov firmy Bosch. Okrem toho môžete, ako prevádzkovateľ zariadenia, flexibilne preverovať všetky relevantné údaje o zariadení a systéme – kedykoľvek a kdekoľvek. Viac informácií získate tu .

Zásobovanie náhradnými dielmi

Náš systém zásobovania náhradnými dielmi zabezpečuje spoľahlivé a rýchle vybavenie vašej zákazky. Z výrobného závodu je možné dodať niekoľko tisíc dielov priamo zo skladu a na želanie je možné ich expresné zaslanie. Radi vás podporíme aj pri odbornej montáži a zabudovaní náhradných dielov. Kvôli veľmi vysokej dostupnosti zariadení a najkratším reakčným dobám odporúčame naše individuálne a zosúladené balíky náhradných dielov.

Kontaktujte nás: Kontaktná osoba

Pre núdzové prípady je všetkým zákazníkom k dispozícii 24-hodinová zákaznícka linka pre náhradné diely, prevádzkovaná 365 dní v roku.
Prejsť na zákaznícku linku

Oprava

Naši kvalifikovaní a schválení zvárači kotlov ponúkajú know-how potrebné na opravárenské práce. Príprava a vykonávanie revízií kotlov patria taktiež do spektra služieb a výkonov.

Kontaktujte nás: Dopyt na zákaznícky servis

Analýza zariadení a modernizačný balík špecifický pre konkrétneho zákazníka

Analyzujeme vaše existujúce kotlové zariadenie ohľadom efektívnosti, spoľahlivosti, emisií a automatizácie a ponúkneme vám modulárne modernizačné balíky prispôsobené vášmu zariadeniu. Viac informácií získate tu .