Servisné služby

V rámci servisnej zmluvy Vám naši technici vykonajú požadované revízie a údržbu Vášho kotla, horáka, regulácie či zariadenia na úpravu vody. Bude tak zvýšená prevádzková bezpečnosť a zároveň použiteľnosť vášho zariadenia, optimalizovaná spotreba paliva a predíde sa možnému prerušeniu prevádzky z dôvodu poruchy.

Na požiadanie radi za vás prevezmeme aj všetky monitorovacie práce v priebehu predpísanej 72 hodinovej skúśky, a to buď jednorázovo v konkrétnom prípade, alebo vždy - na základe dlhodobej dohody podpísanej v rámci zmluvy o údržbe.