Potrebujete pomoc?
Servisné služby

V rámci servisnej zmluvy vám naši technici vykonajú požadované revízie a údržbu vášho kotla, horáka, regulácie, či zariadenia na úpravu vody, prípadne kompletnú kotolňu. Bude tak zvýšená prevádzková bezpečnosť a zároveň použiteľnosť vášho zariadenia, optimalizovaná spotreba paliva a predíde sa možnému prerušeniu prevádzky z dôvodu poruchy.

Na požiadanie radi za vás prevezmeme aj všetky monitorovacie práce v priebehu predpísanej 72 hodinovej skúšky, a to buď jednorázovo v konkrétnom prípade, alebo vždy - na základe dlhodobej dohody podpísanej v rámci zmluvy o údržbe.