Potrebujete pomoc?
Vzdialený prístup

Vzdialený prístup

Cez webový portál MEC Remote dokážete ako prevádzkovateľ zistiť prevádzkový stav vášho zariadenia v reálnom čase a bez nutnosti byť priamo na mieste. Vyvolanie je realizované jednoducho, cez PC s prístupom na internet alebo cez mobilné koncové zariadenia. Prostredníctvom doplnkového informačného servisu získate informácie o dôležitých udalostiach a výstražné upozornenia formou SMS alebo e-mailom. Navyše na želanie ponúkame podporu našimi servisnými expertmi na diaľku – rýchlo a nákladovo efektívne.

Priemyselné kotly
Priemyselné kotly

Bezpečný prístup z diaľky k vašim parným a horúcovodným kotlom.

Viac informácií

Vykurovací kotol
Vykurovací kotol

Ovládajte a sledujte svoje vykurovacie kotly nezávisle od miesta.

Viac informácií

MEC Remote

Viac informácií