Potrebujete pomoc?
Vykurovací kotol

Vzdialený prístup – vykurovacie kotly

S MEC Remote môžete ako prevádzkovateľ bezpečne a flexibilne pristupovať k vašim kotlovým zariadeniam z diaľky. Portál vizualizuje celé ovládanie kotla a zariadenia či sústavy s využitím všetkých bežných koncových zariadení, ktoré poskytujú možnosť pripojenia na internet. Viacstupňová koncepcia zabezpečenia chráni vzdialený prístup prípadne dátové prepojenie. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť, či chcete online-prístup povoliť vždy alebo len v prípade potreby.

Okrem toho MEC Remote v rozšírenom výkonovom rozsahu sprostredkuje stav zariadení v reálnom čase a ponúka správu alarmov. Tým sa podstatne znižuje náročnosť monitorovania pre kotlové zariadenia s vysokými požiadavkami na spoľahlivosť. Ďalšiu výhodu ponúka doplnková diaľková podpora firmou Bosch. Servisní experti v prípade potreby vykonajú rozšírené nastavenia parametrov a analýzy chýb. Budete profitovať z najrýchlejších reakčných dôb a znížených nákladov na zásahy priamo na mieste.