Cookies

Cookies, ktoré sa používajú pre túto webovú stránku

Používanie cookies

Cookies Bosch

Bosch používa cookies a aktívne komponenty (napr. JavaScript), aby monitoroval preferencie návštevníkov a podľa nich mohol optimálne prispôsobiť webové stránky.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom počítači, keď navštívite našu internetovú stránku. Pokiaľ si to želáte, môžete tieto cookies kedykoľvek zase vymazať. Môže to však mať za následok, že niektoré funkcie už nebudú dostupné.

Informácie o vymazaní cookies nájdete vo funkcii Pomocník vášho prehliadača.

Bosch vám umožňuje regulovať používanie cookies. Na tento účel kliknite na odkaz „Nastavenie súkromia“ v zápätí. Tu môžete kedykoľvek nastaviť, ktoré cookies chcete používať.

Cookies rozdeľujeme do nasledujúcich kategórií:

Nevyhnutné cookies (stupeň 1)

Tieto cookies sú bezpodmienečne nutné, aby naše webové stránky a ich funkcie správne pracovali, napr. uloženie vašich nastavení pre cookies.

Komfortné cookies (stupeň 2)

Tieto cookies umožňujú zlepšovanie komfortu a výkonu našich webových stránok, napr. môže byť uložený váš výber týkajúci sa regiónu a krajiny.

Štatistické cookies (stupeň 3)

Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Už pri stupni 1 (nevyhnutné) a stupni 2 (komfortné) prebiehajú anonymizované merania prístupov pomocou Session Cookies. Pri stupni 3 (štatistické) je cookie uložený vo vašom počítači na max. 12 mesiacov.

Targeting cookies (stupeň 4)

V súčasnosti nepoužívame targeting, resp. nepoužívame zodpovedajúce cookies.