Fosílna energia

Fosílna energia

Jednoducho teplo z fosílnych zdrojov energie

Zásoby fosílnych energií sú čoraz nižšie. Preto je nevyhnutné šetrné zaobchádzanie s existujúcimi zdrojmi.

Fosílne zdroje energie sú obmedzené

Vďaka novým technikám sa energia z fosílnych zdrojov získava hospodárnejšie. Pri súčasnej potrebe energie vystačia ale zásoby ropy a zemného plynu už iba na 50 až 60 rokov.

Prispejte aj vy k tomu, aby bol nedostatok fosílnych zdrojov energie krytý kombinovanými riešeniami s regeneratívnymi energiami.

Zemný plyn ako zdroj energie

Zemný plyn je medzi fosílnymi zdrojmi energie najčistejší a má vysoký stupeň účinnosti

Zdroj energie nafta

Nafta ako palivo poskytuje vysokú spoľahlivosť zásobovania a súčasne má vysokú energetickú účinnosť

Elektrický prúd ako zdroj energie

Elektrický prúd je nekomplikovaný zdroj energie vhodný aj pre individuálne riešenie vykurovania

Nosič energie zemný plyn

Jednoducho spoľahlivé zásobovanie energiou

Zemný plyn je dôležitou súčasťou dnešného zásobovania energiou. Medzi fosílnymi nosičmi energie je zemný plyn najekonomickejší a spaľuje sa čisto a s nízkym množstvom emisií. Zemný plyn je preto najekologickejší fosílny nosič energie a vynikajúco sa hodí pre energeticky úspornú vykurovaciu techniku spoločnosti Bosch.

Výhody

 • Malá potreba miesta
 • Nízka investícia
 • Zo všetkých fosílnych nosičov energie má zemný plyn najlepšou bilanciu CO2
 • Potrubný podzemný transport nezaťažuje cestnú premávku
 • Zemný plyn je možné kombinovať s inými technológiami

Je vhodný pre

 • Etážové byty
 • Rodinné domy
 • Viacrodinné domy

Predpoklady

 • Plynová prípojka
 • Zariadenie na odvod spalín
 • Nástenné kotly pre etážové byty
 • Stacionárne kotly pre rodinné a viacrodinné domy

Plynové vykurovacie zariadenia Bosch

Rozhodnite sa pre zemný plyn a váš plynový kotol skombinujte so solárnymi kolektormi pre prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Váš kúrenár vám rád poradí.

O plynových vykurovacích zariadeniach Bosch

Bezpečnosť plynových vykurovacích zariadení

Moderné plynové vykurovacie zariadenia poskytujú vysoký štandard bezpečnosti. Naše kotly podliehajú prísnym bezpečnostným štandardom. Pre použitie zemného plynu nie sú vo vašom bývaní potrebné rozsiahle prestavby, keďže – na rozdiel od nafty – nie sú potrebné nádrže s nákladným zabezpečením a ušetríte tak inštalačnú plochu pre takéto nádrže.