Vhodný zdroj energie

Možno jednoducho zvoliť rozličné možnosti

Ktorý druh energie je pre vás najvhodnejší?

Tu nájdete všetky jednotlivé riešenia pre oblasť tepla a teplej vody. Váhate, ktorý zdroj energie je najvhodnejší pre vaše obydlie? Každý dom ponúka rozličné priestorové podmienky.

Solár - ideálny pre:

  • Chcete využívať bezplatnú energiu slnka pre ohrev teplej vody a podporu vykurovania
  • Obývate rodinný dom alebo radový dom s nezatienenou strešnou plochou
  • Chcete mať váš osobný príspevok k ochrane klímy

K solárnym systémom Bosch

Plynový kondenzačný kotol - ideálny pre:

  • Máte rodinný dom alebo dom pre viac rodín alebo byt bez pivnice
  • Máte plynovú prípojku alebo dostatok miesta pre umiestnenie nádrže na propán
  • Dávate prednosť mimoriadne energeticky efektívnej technike a s tým spojenej malej spotrebe energie

K plynovým kondenzačným kotlom Bosch