Zelená domácnostiam

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie

Rodinné a bytové domy sa môžu od roku 2019 znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam II.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

V zozname oprávnených zariadení pre projekt Zelená domácnostiam II sa nachádzajú aj tepelné čerpadlá a solárne kolektory značky Bosch. Kompletný zoznam oprávnených zariadení z ponuky spoločnosti Robert Bosch, spol. s r.o., divízia Termotechnika – Bosch nájdete v nižšie uvedených tabuľkách.

Solárne kolektory

Plochý solárny kolektor
Plochý solárny kolektor
Plochý solárny kolektor
Bosch FCC220-2V
Bosch FKC-2s
Bosch FKC-2w
1.215
1.478
1.45
607.50
739.00
725.00

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Bosch Compress 7000iAW 9 ORE
Bosch Compress 7000iAW 9 ORM
Bosch Compress 7000iAW 17 ORE
Bosch Compress 7000iAW 17 ORM
Bosch Compress 3000 AWS-8 E
Bosch Compress 3000 AWS-8 M
Bosch Compress 3000 AWS-13 E
Bosch Compress 3000 AWS-13 M
7
7
11
11
7
7
11
11
2,380.00
2,380.00
3,400.00
3,400.00
2,380.00
2,380.00
3,400.00
3,400.00

Podrobné informácie o projekte nájdete tu

Zelená domácnostiam