História

Míľniky úspešnej histórie

Už viac ako 125 rokov zásobujeme trh s účinnými, ľahko ovládateľnými a zároveň spoľahlivými zariadeniami, ktoré ľuďom vytvárajú teplé a útulné domovy. Bosch Termotechnika dnes svojim zákazníkom celosvetovo ponúka riešenia pre klímu priestorov, teplú vodu a decentralizovaný manažment energie.

Od roku 1932 sú značky Junkers a Bosch spojené silným partnerstvom. Zlúčenie umožnilo spojenie tradičnej remeselnej práce s najmodernejšou technológiou. Pod značkou Bosch sa dnes koncentrujeme na budúcnosť s inteligentnou technológiou budov, v ktorej hrá tepelná technika významnú úlohu.

Tradičná značka Junkers ale naďalej pokračuje, keďže história, tradícia a skúsenosti sú s dielmi Junkers naďalej zabudované do každého produktu so značkou Bosch. Junkers pre nás znamená viac ako 120 rokov osvedčenú techniku a najvyššiu kvalitu; tejto značke sme s hrdosťou vytvorili pamätník s vlastným múzeom. Pri podniku vo Wernau prezentujeme pokračovanie histórie a životného diela zakladateľa Huga Junkersa

Pozrite sa spolu s nami na 125 ročnú úspešnú históriu termotechniky spoločnosti Bosch

3.02.1859 - 03.02.1935

Hugo Junkers: Pionier výroby lietadiel a tepelnej techniky

3. februára 1859 sa Hugo Junkers narodil v obci Rheydt (dnes časť mesta Mönchengladbach). V Berlíne, Karlsruhe a Aachene študoval stavbu strojov. Po ukončení štúdia sa naďalej prakticky a teoreticky vzdelával a v roku 1888 vstúpil do spoločnosti Deutsche Continental Gas v Dessau. Tu vznikla na začiatku roka 1890 za jeho finančnej účasti skúšobná stanica pre plynové motory. Junkersa neupútala iba tepelná technika. Povzbudený svojim kolegom, profesorom Hansom Reißnerom, ktorý pre svoje letecké pokusy používal dielne Junkers, zaoberal sa Hugo Junkers v roku 1908 aj problematikou aerodynamiky a stavby lietadiel.

1892

Kalorimeter

Udelenie patentu na kalorimeter – merací prístroj, v ktorom sa plynom vyvinuté spaľovacie teplo bezo zvyšku prenáša na tečúcu vodu a tak možno kontinuálne merať výhrevnosť. Bol to východiskový bod pre ďalšie tepelnotechnické zariadenia Junkers.

1894

Ohrievač kvapaliny

Opierajúc sa o princíp kalorimetra vyvíja Junkers „ohrievač kvapaliny“, pre ktorý bol patent udelený 20. júna 1894 (vydaný 16. januára 1896). S ohrievačom kvapaliny položil Hugo Junkers teoretický základ pre kondenzačnú techniku.

1895

Stacionárne plynové kúpeľňové kachle

Prostredníctvom takzvanej ťah produkujúcej spaľovacej komory sa dosiahne, že plynové kúpeľňové kachle sú nezávislé od ťahu komína, pričom komín iba odvádza spaliny. 2. júla 1895 založil Hugo Junkers spločnosť Junkers & Co v Dessau.

1896

Prvé nástenné plynové kúpeľňové kachle na svete

Keďže sú plynové kúpeľňové kachle upevnené výlučne na plynovom potrubí, je najprv potrebné rozptýliť pochybnosti ohľadom stability. V dôsledku toho vznikol reklamný obrázok, na ktorom sedí na plynových kúpeľňových kachliach Junkersov synovec.

1897

Prvé plynové kúrenie

Junkers konštruuje prvé plynové kúrenie pre mauzóleum pre rodinu vojvodu v Dessau. Plynové vykurovacie prístroje sa najprv používajú vo veľkých miestnostiach, ale aj v kúpelniach.

1901

Lamelové kúpeľňové kachle

Významná inovácia, ktorá pozostáva z lepšieho riešenia vykurovacej plochy v dôsledku použitia kovových lamiel, takže je vykurovacia plocha na strane horúcich plynov podstatne väčšia. Výhodami boli priame a jednoduché vedenie vykurovacieho plynu a vody, veľká pevnosť v tlaku a žiadna tvorba kondenzátu.

1908

Prietokový automat na horúcu vodu

Junkers prezentuje prietokový automat na horúcu vodu pre viacero odberných miest. Voda sa ohrieva v okamihu potreby počas prietoku cez plynový prístroj a môže byť odoberaná v ľubovoľnom mieste.

1912

Plynový vykurovací kotol

Ako pioniersky počin prichádza na trh plynový vykurovací kotol pre etážové byty a rodinné domy, ktorý predstavuje v porovnaní s použitím kachieľ na tuhé palivo veľký pokrok.

1913

Historická imidžová brožúra spoločnosti Junkers

Hugo Junkers nedokazuje inovácie iba svojimi produktmi, ale aj svojou reklamou. Jeho podnik tak vydal už v roku 1913 inovatívnu imidžovú brožúru – na vtedajšiu dobu niečo úplne nového.

1928

Svetová novinka - NEA 38

Junkers predstavuje NEA 38, prietokový automat na horúcu vodu, ktorý je považovaný za novú prevratnú konštrukciu. Konštrukcia tohto škrupinového prístroja (takzvaný tvar orechovej škrupiny) sa neskôr všeobecne uplatňuje v prístrojovej technike doma v Nemecku aj v zahraničí.

1929

Prvý výstavný stánok Junkers

Nemecká výstava "Plyn a voda, Berlin 1929" bola otvorená 19. apríla vo výstavnom areáli na Kaiserdamm. Bola jednou z najväčších výstav, ktoré sa kedy konali v berlínskom výstavnom areáli.

1932

Predaj závodu na plynové prístroje

V dôsledku svetovej hospodárskej krízy predáva Junkers dňa 4. novembra 1932 svoj výrobný závod v Dessau na výrobu plynových kotlov, plynových kúpeľňových kachlí a iných teplovodných zariadení spoločnosti Bosch.

1948

Presťahovanie výroby plynových prístrojov

Po vyvlastnení fabriky v Dessau sa výroba plynových prístrojov začala v Stuttgarte. Opravárenský závod pre prístroje Junkers začal svoju prevádzku už na konci roku 1945.

1953

Výrobný závod vo Wernau

Výrobné zariadenia boli presunuté do Wernau. Bosch teraz vyrába prístroje pre plynové a centrálne kúrenie ako aj regulačné a bezpečnostné zariadenia pre plynové prístroje.

1968

Piezoelektrické zapaľovanie

Bosch ako prvý výrobca zavádza piezoelektrické zapaľovanie do plynových prístrojov. Zapaľovanie sa teraz uskutočňuje iba jednoduchým stlačením gombíka, bez zápaliek alebo zapaľovača plynu.

1985

Plynový kondenzačný kotol

Junkers zavádza ako prvý predajca v Nemecku nástenný plynový kondenzačný kotol – CL-100. V porovnaní s doterajšími plynovými vykurovacími systémami umožňuje úsporu energie až do 15% a zníženie množstva spalín na minimum.

1995

Bosch Termotechnika

Junkers sa stáva súčasťou novovytvorenej obchodnej divízie Bosch Termotechnika.

1997

Bosch – „Heatronic“

Plynové kondenzačné kotly Cerapur vybavené riadiacou jednotkou Bosch „Heatronic“ obsahujú spoľahlivú elektroniku Bosch a osvedčenú kondenzačnú techniku Junkers, ktoré umožňujú hospodárne vykurovanie s nízkymi škodlivými emisiami a s optimálnym komfortom.

1998

ThermoStar

Lamelový horák ThermoStar stanovuje štandard pre tichú prevádzku, rýchlu údržbu a spaľovanie s nízkymi škodlivými emisiami.

2001

Hydrodynamický generátor

Zapálenie plameňa s vodou! Bosch Termotechnika používa ako prvý predajca na svete hydrodynamický generátor ako zdroj energie pre zapálenie horáka. Všetko, čo užívateľ potrebuje pre prevádzku horúcovodného kotla sú voda a plyn.

2007

SolarInside- ControlUnit

Bosch zavádza patentovanú reguláciu vykurovania SolarInside- ControlUnit. Prostredníctvom tejto inteligentnej regulácie vykurovania sa optimálne využíva solárna energia na prípravu teplej vody.

2018

Jednoduchosť a osvedčená kvalita našich produktov a služieb.

Intuitívne ovládanie v budúcnosti spojíme s inteligentným, samovysvetľujúcim a zákaznícky orientovaným dizajnom. Odvetvie vykurovacej techniky prechádza premenou – s digitalizáciou sa stáva potrebný aj vývoj zodpovedajúcich riešení.

2019...

Z Junkersu sa postupne stáva Bosch

Od roku 1932 sú značky Junkers a Bosch spojené silným partnerstvom. Zlúčenie umožnilo spojenie tradičnej remeselnej práce s najmodernejšou technológiou. Pod značkou Bosch sa dnes koncentrujeme na budúcnosť s inteligentnou technológiou budov, v ktorej hrá tepelná technika významnú úlohu.