Kendinden ateşlemeli atık Isı Kazanları
Isı geri kazanım sistemleri

Kendinden ateşlemeli atık Isı Kazanları

Geleneksel yanmalı kazanlar ısıtma veya proses ısısı üretirken aynı zamanda atık ısı kaynaklarının ısı potansiyelini de kullanır.

Avantajlar
  • Atık ısı kaynaklarının kullanılması sayesinde daha verimli ve daha çevre dostu
  • Kendinden yanma sayesinde yüksek besleme güvenliği
  • Dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlü
Diğer bilgiler
  • Bu sıcak su ve buhar kazanı varyasyonları, geleneksel yanmalı 3 çekişli kazanlardır ve atık ısı kullanımı için ek, entegre ve ayrı baca borusu çekişine sahiptir. Genellikle kojenerasyon üniteleri veya gaz türbinleri ile birlikte kullanılır. Atık gaz grubunda ön yataklı yanma proseslerinden gelen sıcak baca gazları kullanılır, böylece ısıtma veya proses ısısı üretilmesi desteklenir.
  • Ek ateşlemesiz atık ısı kazanı kullanıldığında geleneksel olarak ek pik yük kazanları gereklidir. Kendinden yanmalı konstrüksiyon varyasyonlarında bundan çoğu zaman vazgeçilebilir. Yatırım maliyetleri, yer ihtiyacı ve donanım giderleri ciddi biçimde azalır.

Kullanıma sunulan donanım, Universal buhar kazanı UL-S veya Unimat sıcak su boyleri UT-H kazan serilerinin donanım olanaklarıyla aynıdır.

Mevcut donanım, Universal UL-S buhar kazanı ve Unimat UT-H sıcak su kazanı serilerinde olduğu gibidir.