UT-H
UT-H
UT-H
Sıcak Su ve Kızgın Su Kazanları

UT-H

UT-H kazan tipi yüksek basınç ve sıcaklık taleplerinde merkezi ısıtma ve proses ısıtma uygulamaları için kullanılır.

 • En yüksek işletme verileri saydamlığına sahip PLC temelinde anlaşılır kazan kumandası
 • 3 geçişli tekniği, entegre atık gaz eşanjörü ve verimli yalıtım malzemesi sayesinde yüksek verim
 • Atık gaz eşanjörü olmayan modellerde kazan verimi %93'e kadar çıkarken, atık gaz eşanjörlü modellerde %96'ya ve yoğuşma eşanjörlü modellerde %105'e ulaşır
 • Tüm brülör sistemlerine uygundur
 • Geliştirilmiş ateşleme sistemlerinin kullanılması ve en iyi kazan-brülör kombinasyonlarının dikkatlice seçilmesi sayesinde emisyonu düşürülmüş yanma
 • Bakımı kolay – hem baca gazı tarafından hem de su tarafından rahatça erişilebilir
 • Dayanıklı, güvenilir ve benzersiz düzeyde uzun ömürlü
 • Avrupa Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği uyarınca kabul neredeyse tüm dünyada mümkündür
 • Entegrasyonlu modül tekniği sayesinde basit geliştirme olanakları
 • Baca borusu çekişini engelleyen akım bileşenleri yok
 • 40 K'ya kadar yüksek gidiş ve dönüş suyu sıcaklık farkına olanak sağlar
 • Kazan, atık ısı kullanımı için ayrı bir dördüncü çekiş ile donatılabilir
 • Kazan gövdesi ayrıca kojenerasyon ünitelerinin veya gaz türbinlerinin arkasında sadece atık ısı kazanı olarak da kullanılabilir
Avantajlar
 • Unimat UT-H bir alev borusuna sahip silindir tipi bir kazandır ve 3 geçişli tekniği ile imal edilmiştir. Alev borusu ve baca boruları içinde baca gazları akar ve dışında kazan suyu devridaim eder. Silindirik olarak yerleştirilmiş baskı gövdesi içinde alev borusu, dahili su sirkülasyonlu arka baca gazı saptırma odası, 1. baca borusu çekişi ve 2. baca borusu çekişi akış optimizasyonlu biçimde düzenlenmiştir.
 • Sıcak su boyleri UT-H'nin önemli kullanım alanları arasında merkezi ve uzaktan ısı üretimi, tüm sektörler için ticari işletmeler, işleme endüstrileri, ısı besleme şirketleri ve belediye tesisleri bulunur. Uzaktan ısıtma tesislerinde temel yük, pik yük ve rezerv ısıtma kazanları olarak.

3 çekiş patentimiz, tıpkı buhar tekniğinde olduğu gibi, bu yapı serisine onlarca yıldır olağanüstü, bugüne kadar aşılamamış bir başarı sağlamıştır. Alev borusu (1. çekiş) ve iki baca borusu demeti (2. ve 3. çekiş), su devridaimli arka saptırma odası ile birlikte ideal biçimde baskı gövdesine entegre edilmiştir. Yanda bulunan alev borusu ve arkadaki yatay ve öndeki dikey yanıcı gaz sapması sayesinde en ufak dış boyutlarda bile büyük bir sıcak su odası ile optimum ışınlama ve konveksiyonel ısıtma yüzeyi elde edilir. Elastik zeminler büyük ve sürekli alev boruları ve çok sayıda L tipi braketle yükü eşit biçimde dağıtacak şekilde kazanın dış muhafazasına bağlıdır.

Sunulan tüm silindir tipi kazanlar donanım dahil biçimde temin edilebilir ve böylece bir ünite olarak tamamen çalışmaya hazırdır. Temel donanım kazanın basınçlı gövdesini, kontrol ve güvenlik tekniğini, brülör ünitesini, bir terminal kutusunu ve konforlu kazan kumandası BCO içeren kumanda panosunu içerir.

Müşteri isteğine göre değişken donanım