Atık gaz eşanjörü ECO Stand-Alone (Bağımsız)
Atık gaz eşanjörü ECO Stand-Alone (Bağımsız)
Atık gaz eşanjörü ECO Stand-Alone (Bağımsız)
Bileşenler

Atık gaz eşanjörü ECO Stand-Alone (Bağımsız)

Modül, atık gaz akışlarının ısı potansiyelini kullanır ve böylece buhar kazanı tesisatının verimini arttırır.

Genel bakış
  • Kazan etki derecesini %7'ye kadar yükseltmek için
  • Yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltma
  • Mevcut sistemler için basit ek donanım
  • Kullanım ömrünü arttırmak için opsiyonel Bypass ile
Avantajlar
  • Atık gaz eşanjörü, şebeke dönüş suyunu ısıtarak atık gaz sıcaklığını düşürür ve böylece enerji tasarrufu sağlar.
  • Atık gaz akışları, yüksek sıcaklık düzeyinde ciddi bir ısı potansiyeline sahiptir. Yüksek verimliliğe sahip ısıtma yüzeyleri olan Economiser modülleri bu ısı potansiyellerini kullanır ve yeni veya mevcut buhar kazanı tesisatlarının kazan verimini ciddi biçimde arttırır. Kazanın devamındaki atık gaz eşanjörü, «kuru» işletim sağlamak için besleme suyu ısıtmasında kullanılır. Yoğuşma tekniğini kullanabilmek için, başka bir ardıl atık gaz eşanjör modülünde atık gaz yoğuşması gerçekleştirilebilir ve ek su ısıtılabilir. Mevcut tek alev borulu buhar kazanı tesisatlarına sonradan montaj, bu modül sayesinde son derece kolay biçimde gerçekleştirilebilir.

Alt parçada baca gazları toplanır ve bunlar ısı geri kazanımı için yukarıdaki entegre eşanjöre doğru akar.

Modül sağlam bir temel çerçeveye monte edilir ve taşıma için arka tarafında raylar üzerinde taşınabilir. Aktüatör, bağlantıların boru tesisatı, atık gaz kontrol ve boşaltma kapama vanaları hazır biçimde monte edilmiştir ve ısı izolasyonu gibi fabrika çıkışı teslimat kapsamına dahildir.