ErP Yönetmeliği

ErP Etiket Hesaplayıcısı Kullanımı

Videomuzu izleyin

ERP Etiket Hesaplayıcısı

Isıtma sisteminin veya münferit ısıtma ürünlerinin enerji verimliliğini ErP hesaplayıcımız ile kolayca hesaplayabilirsiniz.

Siteye Gidiniz

ErP Yönetmeliği Nedir?

ErP, Energy-related Products -Enerji ilişkili Ürünler Direktifi demektir. Avrupa Birliği‘ne üye olan ülkelerde yürürlükte olup, bir takım yasal yaptırımları tanımlamaktadır. 21 Nisan 2018 itibari ile ülkemizde de yürürlüğe girmiştir.

Bu direktif; 2020 yılı için Avrupa Birliği hedefi olan 20% oranında yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması, 20% oranında fosil enerji kaynak tüketiminin ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflerine hizmet eder.

Bunun yanı sıra amaç tüketicilerin; pazarda sunulan cihazların enerji verimliliği hakkında açık, standart, doğru bilgi almasının sağlanmasıdır.

Bosch ERP videosunu izlemek için tıklayınız

ErP Yönetmeliği ile neler değişiyor?

ErP ile temel olarak iki önemli değişim başlıyor:Ekodizayn yönetmeliği; ürünlerin tasarımı, verimlilik ve emisyon değerlerini kapsıyor, verimliliği düşük cihazların üretimi duruyor. (400kW kapasiteli cihazlar ve 2000 litre boylerler için)

Enerji etiketleme yönetmeliği; ürünlerin Enerji etiketlemesi, enerji verimlilik sınıfları, ürün föyleri için standart kurallar belirliyor, ürünlerin içinden Enerji etiketi çıkma zorunlulugğu getiriliyor. (70kW kapasiteli cihazlar ve 500 litre boylerler için)

DİKKAT

21/04/2018 tarihinden önce üretilen ürünler 01/01/2019 tarihine kadar satılabilecek (Konvansiyonel cihazların üretimleri 21/04/2018’de duracak fakat satışı 2019 başına kadar devam edebilecek)

LOT1’in ikinci fazı olan Düşük NOx Gereksinimleri 26.09.2019’da devreye alınmıştır. NOx emisyon değeri 56mg/kWh’in üzerinde olan yarı yoğuşmalı cihazlar yasaklanmıştır.

Konvansiyonel kombi almak isteyen son kullanıcıya satış yapan bayiler tarafında bir engel teşkil etmiyor. Halihazırda işletimde olan cihazlara bir yaptırım getirilmiyor.

ERP Yönetmeliği hangi cihazları kapsıyor?

ErP, LOT adı verilen aşağıdaki ürün gruplarını kapsıyor:

  • LOT1: Isıtma Cihazları (Mahal ve Kombine Isıtıcılar) Kazan, Kombi, Isı Pompası vb. (Yer tipi kazanlar da bu kapsama dahildir. Katı yakıt ile çalışanlar kazanlar ErP kapsamı dışındadır. ErP’de tanımlanan mahal ısıtıcısı kapsamı “sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli” şeklindedir.)
  • LOT2: Su Isıtıcıları (Su Isıtıcıları ve Boylerler) Şofben, Termosifon, Boyler, Güneş Enerjisi Sistemleri vb.
  • LOT11: Ürünlere Entegre ve Bağımsız Sirkülasyon Pompaları(salmastrasız)

ErP Enerji Etiketleme ne getiriyor?

Etiketleme yönetmeliği kapsamında 2 adet etiket tipi bulunuyor: Ürün (Enerji) Etiketi, Sistem (Enerji) Etiketi.

  • Ürün Etiketi: Ürün etiketleri ürünlerin paket içerisinden çıkan etikettir. Ürün etiketi, kullanıcıların ısıtma sistemi satın alırken karar vermesine hizmet eder. Mahal ısıtıcılar G ila A ++ ölçeğinde sınıflandırılmıştır. Su ısıtıcıları ise sadece G ila A ölçeğinde sınıflandırılır. Değerlendirme için anahtar parametreler; mevsimsel mahal ısıtma enerjisi verimliliğinin yanı sıra ısıtma cihazlarındaki sıcak kullanım suyu ısıtma enerjisi verimliliği ve boylerlerdeki ısı kayıplarıdır.
  • Sistem Etiketi: Ürün etiketine ek olarak, ürün kombinasyonları için enerji verimlilik sınıfları hakkında bilgi sağlar. Isıtma tesisatında birden fazla komponent -Isıtıcı, Boyler, Oda Kumandası vb.- kullanılması durumunda; oluşturulan sistem, bir sistem etiketine sahip olur. Örneğin Kombi + Oda Kumandası veya Kazan + Boyler gibi... Sistem etiketi G’den A+++’ya kadar tüm enerji sınıflarını içerir.

ErP Yönetmeliği ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Erp yönetmeliği nedir? Türkiye'de neleri değiştirdi?

Halk arasında zorunlu kombi yasası olarak da bilinen ErP (Energy-related Products), “Enerji ilişkili Ürünler” Direktifi anlamına gelen kısaltmadır. Bu direktifin en büyük etkisi konvansiyonel -yoğuşmalı olmayan- hermetik kombilerin üretim/ithalatının durdurulması olarak bilinse de kapsamı bununla sınırlı değildir.

Bu yönetmelik, 2020 yılı için Avrupa Birliği hedefi olan 20% oranında yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması, 20% oranında fosil enerji kaynak tüketiminin ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflerine hizmet eder.

Ancak bu yasak mevcut hâlihazırda kullanılan hermetik kombileri kapsamayacak. Mevcut kullanılan kombiler kullanılmaya devam edecek.

Konu ile ilgili videomuzu izlemek için tıklayınız

Kombinin ErP verimliliği ne anlama geliyor?
Hangi kombinin ErP uyumlu olduğunu nasıl anlarım?
ErP yönetmeliği hangi kombileri ve kullanıcıları kapsıyor? Hermetik kombi yasaklandı mı?
Yoğuşmalı kombi zorunlu mu?
Yüksek ErP verimine ulaşmak için neler yapılabilir?