BOSCH CONDENS 1200 W BAYİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KAPSAMNDA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Bosch” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10’uncu maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amacı, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Fotoğraf ve video kaydından oluşan kişisel verileriniz, Bosch’un iş ortakları için düzenlediğimiz etkinlik duyurusunun yapılması, ve Bosch’un bilinirliğinin arttırılması amaçlarıyla sınırlı olarak Bosch sosyal medya hesaplarında (Bosch TTTR Team Kapalı Instagram hesabı, Bosch Facebook- Instagram – Linkedin - Youtube hesapları ) herkese açık olacak şekilde, Bosch iç iletişim kanallarında (BZO, Info Board TT, BoschTube, iç iletişim e-mailing) ve Bosch içinde yapılacak kurumsal etkinliklerde (Get Together) yalnızca Bosch çalışanlarının erişimine açık olacak şekilde ve basılı ve dijital basında ve KVKK madde 5/1 açık rıza hukuki sebebi uyarınca onayınız olması halinde kameralar vasıtasıyla elektronik yollarla işlenecektir.

Etkinlik esnasında fotoğraf/video kaydınızın alınmasını istememeniz halinde lütfen etkinlik girişinde dağıtılan kırmızı stickerları görünür bir şekilde takınız. Stickerları kullanmanız halinde fotoğraf/video kaydınız alınmayacak olup, yukarıda tanımlanan sosyal medya, iç iletişim kanalları ve kurumsal etkinliklerde yayınlanmayacaktır. Sticker kullanmanıza rağmen sehven fotoğrafınızın çekildiğini düşünürseniz lütfen kameraman ekibimize bilgi veriniz. Gerekli aksiyonları derhal alacağız.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  • KVKK madde 5/2-f uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması şartı kapsamında ve etkinliği gerçekleştirebilmek amacıyla gizlilik sözleşmesi imzaladığımız ajanslar ile,
  • KVKK madde 5/2-e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması şartı kapsamında, hukuki bir uyuşmazlık olması durumunda avukatlarımız, danışmanlarımız ve idari veya adli merciler ile;
  • KVKK madde 9 uyarınca sunucuları yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarımızda ve iç iletişim kanallarında yayınlanmak üzere yurt dışında bulunan Bosch grubu şirketleri tarafından erişilebilir olmak kaydıyla yurt dışındaki sunucular aracılığı ile

veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak aktarılacaktır.

Haklarınız ve İletişim Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca, Bosch’a başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru formuna Şirketimizin www.bosch-thermotechnology.com/tr/tr/residential/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresli internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.