Sözlük

Sözlük

İklimlendirme sektörü ile ilgili tüm terimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Isı pompası çevrimindeki soğutucu gazı sıkıştırarak basınçlandıran cihazlardır. 

Bosch elektronik kontrol regülatörü, kombinin çalışmasını ve ısınma sistemini kolay bir şekilde kontrol eder. Hali hazırda Heatronic sistemli üçüncü nesil kombiler üretilmektedir.

Güneş enerjisini ısıtma sistemindeki suya aktaran ekipmanlardır.

Sıcak kullanım suyu elde etmek için dizayn edilmiş cihazlardır. Bu cihazlarda su sıcak halde depolanmaz, ihtiyaç olduğunda akış ile birlikte ısıtılır. 

Odun, güneş, rüzgar, toprak ve deniz gibi doğa kaynaklı enerji türüdür. 

Vakum tüplü kolektörlerde absorber iç içe geçmiş iki cam tüpten içte olanındadır. İki tüpün arasındaki hava vakumlanarak ısı kaybı olabildiğince minimize edilir. 

Isıtma tesisatında yakıtın yakılarak sisteme enerjinin sağlandığı cihazlardır. Cihaz içerisindeki eşanjör vasıtası ile enerji tesisatta dolaşan suya aktarılır. 

Kombi, kazan ve ısıtma sistemini kontrolünü sağlayan Bosch elektronik kumanda ünitesidir. Mevcut cihazlarda 3. nesil Heatronic kumanda üniteleri kullanılmaktadır.

Birincil enerji kaynakları, kömür, doğalgaz, güneş enerjisi veya uranyum gibi doğal enerji kaynaklarıdır.

Gazın sadece alt ısıl değerinden faydalanabilen kazan tipidir. Konvansiyonel bir kazanın dizaynında ana prensip eşanjör üzerinde yoğuşma meydana gelmesini önlemektir.Eğer yoğuşma meydana gelirse eşanjöre zarar verir. 

Değişik sıcaklıklardaki iki akışkanın, ısılarını, birbirine karışmadan (temas etmeden) birinden diğerine aktarmasını sağlayan çelik veya bakırdan üretilmiş cihazlardır. 

Kapalı yanma havasına sahip cihazlarda kullanılır. Bu tür cihazlar bir fan ile donatılmıştır. Atık gaz bacadan uzaklaştırılırken taze hava da aynı zamanda koaksiyal bir baca vasıtası ile yanma odasına çekilir. 

Kazan kapasitesini oda sıcaklığına göre kontrol eden cihazlardır. 

Kazan kapasitesinin dış hava sıcaklığına göre işletim şeklidir. 

Güneş enerjisini ısı enerjisine dönüştürürler. Güneş enerjisi kolektörü, kazan ve kontrol ünitesinden meydana gelir. 

Değişik sıcaklıklardaki iki akışkanın, ısılarını, birbirine karışmadan (temas etmeden) birinden diğerine aktarmasını sağlayan cihazlardır.  

Isıtma cihazından çıkan suyun sıcaklığıdır. 

Isıtma cihazına dönen suyun sıcaklığıdır. 

Termal enerjinin aktarılması için kullanılan sıvıdır. Isıtma sistemlerinde saf su kullanılmaktadır. 

Atık gazın sistemden uzaklaştırılmasını sağlar, doğal veya cebri çekişli olabilir. 

Sıcak kullanım suyu 

Üretilen ısının ortama aktarılmasını sağlayan ısıtma sistemi elemanlarıdır. 

Sistem içerisindeki suyun ısınması sonucunda genleşmesini kompanse etmek için kullanılan tanklardır. Duvar tipi cihazlarda genellikle 5 – 8 litre kapasiteli genleşme tankları kullanılır. 

Güneş enerjisi kolektörleri üzerine düşen gün ışığını ısı enerjisine dönüştüren sistemlerdir. 

Toprakta bulunan ısı enerjisinden faydalanmak için U biçiminde plastik borular ortalama 100 m sondaj yapılarak içerisine bırakıldıktan sonra kapatılır. Boruların içerisinde dolaşan su vasıtası ile toprak enerjisinden faydalanılır. 

Ayarlanmış oda sıcaklığına göre kazanın çalışıp çalışmaması gerektiğini bildiren iki kablolu kontroldur. 

Yanma havasını dış ortamdan alan yanma odasıdır. Atık gaz cihaza eklenmiş bir fan vasıtası ile cebri olarak dış ortama atılır. 

Baca gazı içerisindeki su buharın yoğuşturulup gizli ısıdan faydalanılmasıdır. 

Gazın yakılması sonucunda elde edilen enerjiye ek olarak baca gazı içerisindeki su buharının yoğuşturulması ile elde edilen enerjiyi de kullanırlar. Konvansiyonel bir kazanın verim hesabı yapılırken bu değer hesaba katılmaz bu yüzden yoğuşmalı bir kazanda verim değeri %110’a kadar çıkabilmektedir. 

Kazan içerisinde ikinci bir eşanjör yoktur. Ancak bu tür kazanlara bir üç yollu vana bağlanılarak sıcak kullanım suyu için boyler ile harici depolama yapılabilir. 

Yanma havasını cihazın bulunduğu ortamdan alan yanma odasıdır. Aynı zamanda atık gaz da doğal çekiş ile dikey olarak sistemden uzaklaştırılır. 

Baca gazları yakıtın (gaz, katı yakıt vb) yanması sonucunda açığa çıkarlar. Yapısı yakıtın türüne göre değişir. İçeriğinde ağırlıklı olarak su buharı ve CO2 bulunur. Yanma sonucunda açığa çıkan baca gazı baca vasıtası ile dış ortama atılır. 

Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren cihazlardır. 

Enerjiyi, düşük sıcaklıklı enerji kaynağından çekip yüksek sıcaklıkta kullanılabilir olarak aktaran cihazlardır 

Üretilen ısının aktarılacağı yere kadar kayıpsız olarak gitmesini sağlayan malzemelerdir. 

Isıtılmış suyu tesisata veya sıcak kullanım suyu elde etmek için eşanjöre ya da boylere yönlendirir. 

Kombi üzerine kurulu pompa. Isıtma devresi için ısıtma su sirkülasyonu oluşturmak için hazırlanmıştır.