Bosch Termoteknoloji Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş. (Bosch Termoteknoloji) – #TavsiyemBoschkombi 13 Temmuz – 31 Ağustos Twitter Tavsiye Kampanyası Katılım Koşulları

1.Bosch Termoteteknoloji #TavsiyemBoschkombi Twitter Tavsiye Kampanyası, aşağıdaki şartları kapsar ve tüm katılımcılar Bosch Termoteknoloji Twitter hesabı üzerinden paylaşılan katılım koşullarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt ederler.

2. Bosch Termoteteknoloji #TavsiyemBoschkombi Twitter Tavsiye Kampanyası, 13.07.2021 günü saat 12.00’da başlayıp 31.08.2021 günü saat 23.59’da sona erecektir.

3. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde, aşağıda belirtilen tüm şartları ve kriterleri sağlayan Twitter kullanıcıları Bosch kombiyi tavsiye eden kendi tweet’lerini #TavsiyemBoschkombi etiketi ile paylaşarak kampanyaya katılım sağlayabilirler.

4. Katılımın geçerli olabilmesi ve katılım sağlanabilmesi için kriterler/şartlar;

i) Kampanyaya katılacak Twitter Kullanıcısının Twitter hesabının gizli olmaması, aktif şekilde kullanılması, gerçek kişi olduğu belli olacak şekilde (isim, profil resmi vb) düzenlenmiş ve en az 200 takipçiye sahip olması, takipçilerinin çoğunluğunun gerçek kişi olması, sahte/bot hesap olmaması ve

ii) Kampanya tarihleri ve saatleri arasında Türkiye genelinde, yukarıdaki şartları taşıyan kendisine ait Twitter hesabı üzerinde #TavsiyemBoschkombi etiketini içeren Bosch kombiye dair kendi tavsiye mesajını paylaşması ve bu tweet’in kampanya süresi boyunca yayında kalması gerekmektedir.

5. Kazananlar, Kampanyanın başlatıldığı tarih ve saat itibariyle Twitter hesapları üzerinden yukarıdaki kriterlerin ve şartların tümünü sağlayan içerikleri gönderenler arasından paylaşımların zamanlaması itibariyle tüm kriterleri taşıyan ilk 500 kişi Bosch Özel Jürisi ile seçilecektir. Jüri, tüm paylaşımları inceleyerek tüm kriterleri/şartları taşıyan zaman sıralamasına göre ilk 500 katılımcıyı seçecektir ve 50 TL değerinde CarrefourSA dijital hediye çeki verilecektir.

6. Kampanya katılımcısı kullanıcılarla, 1 ay içinde Bosch Termoteknoloji Twitter hesabı üzerinden direkt mesaj yoluyla iletişime geçilirerek katılımcıların belirtmiş oldukları email adreslerine veya SMS olarak cep telefonu numaralarına dijital hediye çeki kod olarak iletişim bilgileri iletildikten itibaren 1 ay içinde gönderilecektir. Hediye çeki teslimi için yarışma sonucunda kazanan katılımcılar iletişim, yarışmaya katılım sırasında kullanılan/verilen hesap ve/veya iletişim bilgileri üzerinden gerçekleştirilecektir. Verilen bilgilerin doğruluğunun ve geçerliliğinin sorumluluğu katılımcılara aittir. İletişim kurulamaması ve/veya iletişim bilgilerinde eksik veya yanlışlık olması nedeniyle hediye çekinin teslim edilememesinden “Bosch Termoteknoloji Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş.” sorumlu değildir.

7. Kampanyaya sunulan kullanıcı paylaşımlarından, kampanya konusuna uygun, dini veya siyasi amaçlara hizmet etmeyen, sakıncalı ve zararlı yayınlar içermeyen, suç teşkil etmeyen ve genel ahlak kurallarına uygun olan yorumlar moderasyon yetkililerince yapılacak incelemede esas alınacaktır.

8. Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz.

9. Aynı veya farklı isimler altında aynı kişiye ait olduğu belirlenen hesaplara verilen tüm ödüller iptal edilir. Bu kişinin kampanyaya katılımları geçersiz sayılır.

10. Profilinin sahte olduğu belirlenen hesaplara verilen tüm hediye çekleri iptal edilir. Bu kişinin kampanyaya katılımları geçersiz sayılır.

11. Kampanyaya katılım ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir. Katılım için başka ticari bir koşul aranmamaktadır.

12. Katılımcı, kampanyaya sunduğu içeriklerin kendine ait özgün içerikler olduğunu kabul ve taahhüt eder. Katılımcı, kendisinden başka izin almadığı hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir içerik iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, söz konusu içeriği yükleyen/gönderen kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını kabul ederler. Hakları kendisine ait olmayan bir içerik ile başvuran katılımcı diskalifiye edilir, ödül kazansa dahi ödül hakkını kullanamaz, ödül hakkı iptal edilir. Katılımcılar, Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş’ye açıkladıkları içeriklerin yasaların izin verdiği her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş’nin münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Katılımcılar, kampanyaya ilişkin katılım ve kazananların değerlendirilmesinde yukarıdaki kriterlerin hepsini eksiksiz yerine getirmiş olanların esas alınacağını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

14. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihli tarafından ödenecektir.

15. Kazanılan ödül devredilemez ve nakde çevrilemez.

16. Hediye çeki almaya hak kazanan kişilere Twitter direkt mesaj yoluyla ulaşılması, kazanan şahıslara tebligat yapıldığı anlamına gelir ve şahıslar sonucu tebellüğ etmediği veya geç ettiği gerekçesiyle herhangi bir hak iddia edemez.

17. Kampanya sonucu kazanılan CarrefourSA hediye çekleri, kod ilgili kişiye ulaştıktan sonra 1 sene için geçerlidir. Hediye çekinin tarihinin geçmesi sonucu kullanılamamasından “Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş” sorumlu değildir.

18. Kampanya esnasında, sonuçları lehlerine değiştirmek amacıyla bilgisayar teknolojilerini kötü niyetle kullanan kişilerin tespiti durumunda, bu kişilerin tüm katılımları hiçbir uyarıda bulunulmaksızın kampanya dışında sayılır, hediye çeki kazanamazlar; kazanmış oldukları hediye çeklerinin geçerlilikleri iptal edilir.

19. Katılımcılar, kendilerinden istenen bilgileri tam ve doğru olarak doldurmak zorundadırlar. Eksik ya da yanlış beyan edilmiş bilgilere sahip katılımcılar, ödül kazansalar dahi bu haklarını kaybederler.

20. Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş., kampanyaya katılımdan kaynaklanan hata ve veri kayıplarından, söz konusu bilgisayar ve bilgisayar sistemlerine üçüncü şahısların yetkisiz erişimi ile benzeri durumlardan doğabilecek sorun ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

21. Katılımcılar kampanyaya yalnızca kendileri adına katılabilirler. Başkası adına katılım yapılamaz.

22. Katılımcılar, site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.’nin ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir. Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş., sitenin ve verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş., özellikle önüne geçemeyeceği durumlar, yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler (örneğin doğal afet), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.'den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzeri sebepler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

23. Katılımcılar virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir bilgi, yazılım (Spam, virüs, trojan ve benzeri türden programlar) ya da başka bir içeriği siteye gönderemez. Aksi halde doğacak zarardan ötürü Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş, ilgili kullanıcıya yönelteceği maddi manevi tüm tazminat haklarını saklı tutar.

24. Kampanya ile ilgili olarak, katılımcıların iletecekleri içerikler ve yapacakları başvurularla ilgili olabilecek her türlü ortamdaki iletişim sorunları nedeniyle Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kampanyanın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablosuz ya da Internet bağlantılarında Internet Servis Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalı data gönderilerinden, elektronik posta, sms gönderme hatalarından, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veya İnternete erişimde aksaklıklardan, kampanyanın gidişatını etkileyecek şekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerek insan gerek insan dışı kaynaklı tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, kampanyada kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması, veya ulaşılamaması nedeni ile kampanyanın uygulamasının zarar görmesi sebebiyle Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş., hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

25. Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.’nin kampanya şartlarını değiştirme hakkı saklıdır. Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş., ayrıca kampanyayı durdurma, sona erdirme ve süresini değiştirme hakkına sahiptir.

26. Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş., Bosch San. Ve Tic. A.Ş, Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bosch Rexroth Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birinci dereceden yakınları ve 18 yaşından küçükler katılamazlar. Katılıp ikramiye kazansalar bile ikramiyeleri verilmez.

27. Bu kampanya hiçbir şekilde Twitter’ın sponsorluğunda yapılmamaktadır. Twitter tarafından desteklenmemekte ya da düzenlenmemektedir. Twitter ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

28. Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta, Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. kampanya uygulama kayıtları esas alınacaktır.

29. Kampanyaya katılan herkes, yukarıdaki hükümleri kabul etmiş sayılır.

30. Carrefour hediye çeki kullanım koşulları ise aşağıdaki gibi olup hediye çeki kullanıcıya iletildikten sonra hediye çekinin kullanımına ilişkin herhangi bir koşul veya durumdan Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

• Çekler alkollü içecek ve tütün mamülleri alımlarında geçerli olmayacaktır.

• Kartlar,çekler, SMS çekler toplu ürün , alkollü içecek ve tütün mamülleri alımlarında, altın alımlarında ve GSM TL yüklemelerinde geçerli değildir.

• Kartlar,çekler, SMS çekler mağazalarda satılan hediye kart ve dijital kart alımlarında geçersizdir.

• Bir alışverişte en fazla 5 adet Kart,çek, SMS çek kullanılabilir.

• Kartlar,çekler, SMS çekler www.carrefoursa.com adresinde kullanılamaz.

• Kurumsal Kartlar,çekler, SMS çekler Carrefoursa Hiper Mağazalardaki Lezzet arası Restorantlarda kullanılamaz.

• CarrefourSA Sadakat kartlara uygulanan kampanyalardan yararlanılmaz. (plus kart Venüs kart vb.)

• Kartlar,çekler, SMS çekler hamiline düzenlenmiş olup, kartı ibraz eden hak sahibidir.

• Kartlar,çekler, SMS çeklerin kaybolması ve 3. kişilerce kullanılması durumundan CarrefourSA ve Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

• Kartlar,çekler, SMS çekler karşılığında nakit ödeme yapılamaz, kartlar nakte çevrilemez ve iade edilemez. Kartlar kazananlara ulaştığı tarihtren itibaren sadece 1 yıl geçerlidir.