Enerji Tedarikçileri

Günde yirmi dört saat sabit bir tedarik, rekabetçi fiyatlar, yasal direktiflere uyum ve çevresel yüklerin de azaltılması gibi konular, enerji tedarikçilerinin karşılaştığı zorluklardan bazılarıdır. Bu destek yüksek tedarik güvenliğine ve esnekliğe sahip Bosch'un yenilikçi enerji sistemleri tarafından sağlanmaktadır.

Merkezi ısıtma
Merkezi ısıtma

Köy, belediye ve küçük kasabalara merkezi olmayan ısı ve elektrik tedariği. Ev ve konutlara ısı aktarım merkezi üzerinden sıcak kullanım suyu tedariği. Biyogaz veya çürük gazın sıklıkla kısmi kullanımı.

Bölgesel ısıtma
Bölgesel ısıtma

Şehir ve semtlerde bölgesel ısıtma ve buhar tabanlı ısı besleme ağları için yüksek basınçlı sıcak su. Bölgesel ısıtmaların işletiminde endüstriyel atık ısı kullanımı için fazlalık.

Santraller
Santraller

Buhar türbinlerini çalıştırma ve büyük gaz ve buhar türbini santrallerinin bölgesel ısıtmaları için acil tedarik olarak buhar kazanı.

Şehir hizmetleri
Şehir hizmetleri

Isı ve akım ile yerel besleme. Enerji üretmek ve bunları bölgesel veya yerel ısıtma ağlarına beslemek için mevcut kaynakların kullanılması.

Proje

Buhar, ısı ve akım için müteahhitlik çözümleri. Mülkler ve endüstriyel işletmeler için tedarik güvenliği.

Mobil enerji tedariği
Mobil enerji tedariği

Geçici ısıtma, sıcak su veya buhar temini için kiralık kazan. Enerji üreticilerinin veya kendi güç kaynağı tesislerinin binaların dışına montajı için konteyner çözümleri.