Yenilenebilir Enerjiler

Fosil yakıtlara çevre dostu alternatiflerle, CO2 ayak izinizi sürdürülebilir şekilde azaltabilirsiniz. Modernizasyonun bir parçası olarak tüm Bosch endüstriyel kazanların alternatif yakıtlara dönüştürülebilmesinden kazanç sağlayın.

Hidrojen kazanı

Hidrojenin (H2) yanması son derece çevre dostudur. Bu yanma sırasında CO2 oluşmaz, onun yerine saf su oluşur. Orta ve büyük kapasite aralığındaki tüm Bosch endüstriyel kazanlar için %100'e kadar hidrojen kullanımı için çözümler sunuyoruz. Mevcut hidrojen miktarı dalgalanırsa veya yetersizse, proses buharı veya sıcak su üretimi için belirli oranlarda hidrojen kullanılabilir. Ayrıca tüm geleneksel Bosch endüstriyel kazanlarını «H2-ready» olarak teslim edebilmekteyiz. Bu durum gelecekte kolayca hidrojen kullanımına geçebilmenizi sağlar.

Biyogaz Kazanı

Bira fabrikaları gibi endüstriyel şirketler genellikle organik atıkların geri dönüştürülmesi ile biyogaz üretir. Tüm Bosch sıcak su ve buhar kazanları, biyogaz versiyonları ile sunulabilmektedir. Yüksek verimlilik ve minimum emisyon sağlamak için, sistemi bireysel biyogazınızın bileşimine göre ayarlıyoruz. Üretilen biyogaz miktarı her zaman ısı ihtiyacı ile ilişkili olmadığından, iki veya üç yakıtlı özel çözümler de mümkündür. Kullanılan gaz bileşimi, biyogazın mevcudiyetine göre dinamik bir şekilde ayarlanabilir.

Biyo Yağ ve Özel Yakıtlar İçin Kazan
Biyo Yağ ve Özel Yakıtlar İçin Kazan

Alkol veya balık yağı gibi biyo yağ ve özel yakıtlar, modern üretimin birçok alanında yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Kazan sistemleri için yakıt olarak kullanılmaları, ısıtma ve proses ısısı için fosil yakıtların kullanımını azaltır. Aynı zamanda lojistik ve hurdalama maliyetlerinden de kaçınılabilir. Kızgın su kazanlarımızı ve buhar kazanlarımızı yakıtınıza özel çözümlerle donatıyoruz; yakıt ön ısıtması ile otomatik yanma odası pnömatik temizleme sistemi ve özel brülörler ile minimum emisyon sağlama verilebilecek örnekler arasındandır.

Atık Isı Kazanı

Endüstriyel üretimde ve merkezi olmayan enerji üretiminde (örneğin kojenerasyon ünitesi veya türbinler ile) genellikle sıcak atık gazlar üretilir. Atık ısı kazanlarımız içerdikleri enerjiyi sıcak su veya buhara dönüştürebilmektedir. Bu sayede gereksinim duyulan enerji miktarını azaltır. Isı geri kazanım sistemlerine ek olarak, atık ısının ve yakma gücünün aynı anda kullanılması için kombine sistemler de bulunmaktadır. Bu durum, çevre dostu bir şekilde atık ısıyı kullanarak kazanın maksimum gücünün %15'ini oluşturur. Kısmi yük işletiminde, gücün %50'sinden fazlasını bile elde edebilirler.

Hibrit Kazan

Endüstriyel şirketler ve modern enerji tedarik tesisleri gitgide rejeneratif akım üretimine geçmektedir. Hibrit kazanlarımızla, sıcak su veya buhar beslemesi için kazan başına 5 MW'a kadar artı kazanç sağlayabilir ve böylelikle yakıt tüketimini minimuma indirebilirsiniz. Ayrıca, CO2 nötr varyantı olarak biyo-yakıtlarla kombine şekilde kullanılan hibrit kazanlar da tasarlayabiliriz. Hibrit seçeneği UL ve ZFR ürün serilerinin tüm Bosch kazanları için mevcuttur.

Elektrikli Kazan

ELSB serisi elektrikli buhar kazanımızla, buhar üretmek için yenilenebilir kaynaklardan ürettiğiniz çevre dostu elektrik kullanabilirsiniz. Bu süreçte atık gaz oluşmaz. Bosch elektrikli kazan, su şartlandırılması ve kondens yönetimi için tüm sistem bileşenlerimizle uyumludur. Kontrol sistemimizin entegre kontrol teknolojisi ile, kazanın yalnızca yeşil elektriğiniz mevcut olduğunda çalışmasını sağlayabilirsiniz. Karbon nötr buhar üretimi için bizimle iletişime geçin.

Dekarbonizasyon bağlamında proses ısı beslemesi – Endüstriyel kazanlar gelecekte nasıl bir hal alacak?

Teknik Rapora Gidiniz (PDF 1.3 MB)