Dijital içerikler için kullanım koşulları

1. Uygulama alanı ve tanımlar

Bosch Industriekessel GmbH («BOSCH») ürünlerinin satışı ile bağlantılı olarak kapsamlı bilgi ve veri materyalini indirmeye hazır olarak sunar. Burada söz konusu metinler, metin alıntıları, görseller, grafikler, teknik ve ticari setleri (standart veri metinleri), CAD çizimleri, BIM modelleri, ürün verileri, ses, video ve animasyon dosyaları, katalog ve planlama yazılımının yanı sıra «Buderus», «Bosch» ve «Junkers» gibi kayıtlı ve kayıtlı olmayan sözcük işareti/temsili işaretlerdir. Bunlar, bundan sonra kısaca «reklam malzemesi» olarak anılacaktır. Kullanıcı, BOSCH tarafından sunulan reklam materyalini indirerek ve/veya kullanarak, bu kullanım koşullarını kabul ettiğini bildirir. Bahsi geçen «kullanıcı» terimi, BOSCH ürünlerini pazarlamak için BOSCH tarafından sağlanan reklam materyalini kullanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

2. Kullanım koşullarının geçerlilik alanı

Bu kullanım koşulları, BOSCH'un reklam materyalini nerede ve hangi biçimde kullanıma sunduğuna bakılmaksızın, BOSCH tarafından indirmeye hazır olarak sunulan tüm reklam materyalleri için geçerlidir.

3. Kullanım ve erişim hakları

3.1 BOSCH'un tamamen indirilmek üzere reklam materyalleri ve/veya tamamen ya da kısmen indirilmesi amaçlanmayan kısımları sunduğu web sitelerinin indirilmesine, çoğaltılmasına ve/veya dağıtılmasına izin verilmez. Özellikle, bu işlemin ekonomik amaçlara ve kişisel kullanım için kalıcı çoğaltmaya hizmet etmemesi koşuluyla; tarama amacıyla teknik çoğaltmaya izin verilir.

3.2 BOSCH tarafından indirilmek üzere sunulan tüm reklam malzemeleri telif hakkı ve/veya ticari marka yasası ile korunmaktadır. Bundan kaynaklanan tüm haklar, münhasıran BOSCH'a veya BOSCH lisans verenlerine aittir.

BOSCH'un reklam materyallerini sağlaması; müşteri ve proje edinimi, ürün tasarımı ve planlaması amacıyla, yalnızca kullanıcının reklam görünümünü, özellikle Bosch Industriekessel GmbH ürünlerinin sunumunu desteklemeye ve gazetecilik çalışmalarını desteklemeye hizmet eder («kullanım amacı»). Bu nedenle, BOSCH tarafından sağlanan reklam materyalleri, kullanıcılar tarafından yalnızca yukarıda belirtilen amaç için (web sitesi, broşürler vb.) ve ayrıca gazetecilik amacıyla kullanılabilir. Yalnızca bu amaçlar için; BOSCH, kullanıcıya, aşağıdaki 5. madde kapsamında web materyallerini sınırsız bir süre boyunca kullanma konusunda basit, münhasır olmayan, devredilemez bir hak verir.

Üçüncü şahıslara (örneğin, ayrı bir indirme alanında) iletilmek üzere reklam materyallerinin sağlanması, görüntü veri tabanlarında, görüntü kataloglarında kullanım ve müzayede platformlarında görsellerin kullanımına sadece BOSCH'un önceden açık yazılı onayı ile izin verilir.

4 Kullanım lisansının kısıtlanması

Reklam materyalini kullanırken her zaman BOSCH'un çıkarları makul şekilde dikkate alınmalıdır. Reklam materyali, yalnızca BOSCH ürün ve hizmetleriyle bağlantılı olarak kullanılacaktır ve pornografik, karalayıcı, ırkçı, yanıltıcı veya yasaları ihlal eden içeriklerle bağlantılı olarak kullanılamaz. Ayrıca promosyon malzemesi saldırgan, müstehcen veya yasa dışı sayılabilecek şekilde kullanılamaz. Reklam materyalinin, BOSCH'un itibarını ve imajını tehlikeye atan veya zedeleyen bir bağlamda kullanılması kesinlikle yasaktır.

5 Kullanım lisansının süresi/iptali

5.1 BOSCH, sağlanan reklam materyallerinin tümü veya bir kısmı ile ilgili olarak, yukarıdaki hükümlere uygun olarak kullanım haklarını herhangi bir zamanda iptal etme ve özellikle kullanımını yasaklama hakkını saklı tutar. Bu bağlamda BOSCH, kullanıcının çıkarlarını yeterince dikkate alacak ve gerekirse bir uygulama süresi tanıyacaktır.

5.2 BOSCH, reklam materyalinin hükmünü herhangi bir zamanda, tamamen veya kısmen, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, ekleme veya silme veya hükmünü geçici ya da kalıcı olarak durdurma hakkını açıkça saklı tutar.

6 Kaynaklar

Kullanıcı sağlanan reklam materyalini kullanırken, kaynağı aşağıdaki biçimde reklam materyalinin kendisinde veya kullanım ortamında/kullanımında ilgili kullanım için alışılmış şekilde ve teknik olarak mümkün olduğu kadar adlandırmalıdır: «Bosch Industriekessel GmbH». Toplu fotoğrafların kaynağının belirtilmesine izin verilir.

7 İşleme / değişiklikler

7.1 BOSCH önceden haber vermeksizin teklifin kapsamını ve münferit dosyaları değiştirme, silme veya ekleme hakkını saklı tutar. Özellikle BOSCH, kullanıcı tarafından yüklenen versiyona kıyasla dosyalarda başka bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7.2 Yeniden fotoğraflama, grafiklerin tahrifi, fotoğraf oluşturma veya diğer elektronik araçlarla yapılan değişiklikler gibi, sağlanan reklam materyallerinin renk düzeltmelerinin, kesmelerin ve küçültmelerin ötesine geçen herhangi bir şekilde işlenmesine, yeniden tasarlanmasına veya değiştirilmesine sadece BOSCH'un önceden açık yazılı onayı ile izin verilir. Aynı şekilde, bilginin, anlamını yanlış yansıtan bir bağlamda çoğaltılması da yasaktır.

Telif hakkı bildirimleri, seri numaraları, filigranlar veya diğer ürün tanımlamaları hiçbir koşulda kaldırılamaz veya değiştirilemez.

8 Kullanım ücreti

Dosyalar ücretsiz olarak verilmektedir. Kullanıcı, dosyaların kullanımı için üçüncü şahıslardan ödeme talep etme hakkına sahip değildir. Kullanıcının reklam materyali yardımıyla sağlanan hizmetler için üçüncü şahıslardan ödeme talep etme hakkı etkilenmeden kalır.

9 Sorumluluk

9.1 BOSCH, kullanıma sunulan reklam materyallerinin uygunsuz veya yanıltıcı kullanımından kaynaklanan basın kanunu, telif hakkı veya diğer kanunların ihlali konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu kullanım şartlarından kaynaklanan sorumlulukların dikkate alınmaması halinde, kullanıcı tek başına herhangi bir üçüncü şahsa zarar ödemekle yükümlüdür. Bu bağlamda, kullanıcı BOSCH'u mahkeme masrafları da dahil olmak üzere tüm üçüncü taraf iddialarından muaf tutmaktadır.

9.2 BOSCH, yalnızca kasıttan, ağır ihmalden ve garantili özelliklerin bulunmamasından sorumludur. Bu, yaşama veya sağlığa zarar verme ya da yasal olarak bağlayıcı sorumluluk durumları için geçerli değildir.

9.3 BOSCH, sağlanan verilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, sunulan reklam materyalini kullanmadan önce güncel ve makul olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür.

Ürün verileri, örneğin, bileşenlerin standart versiyonları ve ± % 1 toleransla boyutlardır. Boyutlandırma parametreleri, belirli projelere atıfta bulunulmadan ortalama değerler olarak tanımlanmıştır ve somut uygulamanıza karşılık gelmez. Bu nedenle, bunlar detay mühendisliği veya boru hattı planlaması için uygun değildir. BOSCH, kullanıcının bu dokümanda yapılan uyarılara rağmen, sonraki planlama sırasında bu verilere başvurması halinde hiçbir sorumluluk kabul etmez. Projeye özel uyarlanmış CAD ürün verileri için, ayrı bir sözleşme temelinde daha spesifik veriler gereklidir. Kullanıcı bununla ilgili olarak bir BOSCH şubesi ile iletişime geçebilir.

9.4 BOSCH, reklam materyallerinin yukarıda belirtilen amaç dışında kullanımından veya reklam materyallerinin daha sonra yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

10 Fikri mülkiyet

İndirilebilir hale getirilen reklam malzemelerindeki tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı, yazılım hakları, veri tabanı hakları, patentler, know-how, temel algoritmalar, ticari markalar, logolar, marka adları ve diğer ticari tanımlayıcı markaların yanı sıra kayıtlar, uygulamalar, tüm dünya için uzantılar gibi diğer benzer haklar dahil), BOSCH'un veya BOSCH'un lisans verenlerinin mülkiyetindedir ve telif hakkı ya da diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Değişikliğe veya bozulmasına izin verilmez. Gizlilik, telif hakları, ticari marka hakları, patent hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları ile ilgili bildirim ve notların kaldırılmasına izin verilmez.

11 Tamamlayıcı koşullar

11.1 Ek olarak, BOSCH'un «Satış, Teslimat ve Ödeme Genel Hüküm ve Koşulları» mevcut geçerli versiyonları için geçerlidir.

12 Nihai hükümler

12.1 Bu kullanım koşullarındaki münferit hükümlerin etkisizliği durumunda, geri kalan hükümlerin etkinliği etkilenmeden kalır.

12.2 Federal Almanya Cumhuriyeti'nin maddi hukuku, BM satış yasasının hariç tutulması için geçerlidir. Yetkili mahkeme Stuttgart'tır.

12.3 Değişiklikler ve/veya eklemeler yazılı olarak yapılmalıdır.

Güncellik: 07/2020