Storacell  —  Puffer PE 1000-6 S-Solar E  —  8735100392  —  Pufferspeicher PE750-6-1300-6 S-Solar
Pufferspeicher PE750-6-1300-6 S-Solar
Explosionszeichnung
Ersatzteilliste
Pos. Bezeichnung Bestellnummer Preisgruppe
1
8 735 100 340
40
2
8 735 100 079
36
5
8 735 100 077
36
7
8 735 100 574
11
8 718 590 658
26,50 EUR
13
8 735 101 094
29
15
8 735 100 321
27
5 236 200
0,00 EUR
Rosetten Set E-Heizung
7 735 501 421
7 735 501 421
16,50 EUR
7 735 501 429
86,00 EUR
Digital-Thermometer DTA
7 747 201 004
7 747 201 004
98,00 EUR
Logo Junkers
8 711 145 928 0
8 711 145 928 0
16
8 735 100 555
126,00 EUR
8 735 100 556
123,00 EUR