Energia säästmine

Energia säästmine

Lihtne energiasääst: väiksem tarbimine, väiksemad kulud ja heitkogused

Iga energiasüsteemide renoveerimise eesmärk on energia säästmine. Energia on nii kodumajapidamiste kui ka kaubanduse ja tööstuse jaoks oluline kinnisvarasektori kulutegur. Samal ajal on sellel sektoril suur osa kogu energiatarbest. Elamute ja ärihoonete energiasääst on kliimaeesmärkide saavutamiseks seetõttu väga oluline.

Elektri- ja soojusenergia tootmine toimub praegu peamiselt fossiilkütustest. Seda seostatakse kliimat kahjustava CO2-heitega. Selle koormuse vähendamiseks on vaja säästvaid lahendusi elu ja majapidamise väiksema energiatarbe tagamiseks.

Energia säästmiseks on põhimõtteliselt kaks võimalust: Vähendage energiat tarbivate seadmete ja süsteemide kasutamist või suurendage katkestusteta kasutusega protsesside ning süsteemide kasutegurit.

Praktikas käivad energiasääst ja energiatõhusus tavaliselt käsikäes. Samal ajal mängib suurt rolli ka tarbimiskäitumine. Vastasel juhul võib suurem kasutegur viia kõnealuse tehnoloogia raiskava kasutamiseni..